Show simple item record

dc.contributor.advisorHakala, Juha T.
dc.contributor.authorHonkasaari, Outi
dc.date.accessioned2016-10-09T14:11:25Z
dc.date.available2016-10-09T14:11:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575496
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51569
dc.description.abstractTutkielmani on teoreettinen, mannermaiseen nykyfilosofiaan ja lacanilaiseen psykolingvistiikkaan perustuva ja fokusoi kasvatuksen kysymyksiin. Kasvatustieteeseen viitekehys tuo uuden näkökulman. Tavoitteena on etsiä perusteltuja näkemyksiä jälkimodernin kasvatuksen rapautumisen prosessille ja hämmennyksen ilmapiirille. Kysymys lapsen ja nuoren identiteetin rakentumisesta on aktuelli. Kasvatusalan ammattilaiset ja huoltajat kohtaavat lisääntyvästi identiteettiä koskevia kysymyksiä. Samanaikaisesti kasvatuksen kysymyksissä vallitsee neuvottomuus ja kyvyttömyys ymmärtää kulttuurisia ilmiöitä. Kasvatustiede tieteenalana vaikenee aihepiiristä. Tarkasteluni lähtökohtana on subjektin ymmärryksen perustavanlaatuisuus kasvatuksen käsitteiden ja teorioitten rakentamisessa. Käsitys subjektista vaikuttaa käytännön työhön, rakentaa käsityksiämme tiedosta, ja laajenee oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tutkielmassa erittelen lacanilaisen metateorian viitekehykset ja siihen kutoutuvat Freudin oidipaaliteorian uudelleenluennan keskeiset näkemykset. Sijoitan teorian laajempaan kontekstiin ajattelun ja käsitteistön erityislaatuisuuden tekemisessä ymmärrettäväksi. Konteksti rakentuu ihmistieteitten tieteenfilosofisesta kriisiytymisestä 1900-luvun puolivälissä ja sen seurannaisvaikutuksista: strukturalismin ohjelman rakentumisesta ja jälkistrukturalismin modifikaatioista. Historiallistan Lacanin rakenteellista teoriaa ja kuljetan teoreettisen jäsennyksen median, teknologisoituvan uuden talouden ja identiteetin kytkentöihin. Esitän Lacanin jakaantuneen subjektin ja identifioitumisen merkityksen. Näkemyksessä korostuvat subjektin toimintaa määräävät, tietoisuuden ylittävät rakenteet: kieli, kulttuuri; historia, ideologia ja tiedostamaton. Johtopäätökseni on, että ihmistieteitten tieteenfilosofisen kriisiytymisen seurannaisvaikutukset näkyvät edelleen kasvatustieteen teorioissa. Taustaideologioiden, kulttuuristen ilmiöiden, luonnollistuneiden käsitteiden ja myyttien tunnistaminen ja purkaminen on oleellista. Lacanin metateorialla on kontribuutiota rakentaa kasvatuksen kysymyksiä ajassamme. Se avautuu aikamme ideologioiden ja kulttuuristen ilmiöiden tunnistamiseen, subjektin rakentumisen ymmärtämiseen, identiteetin kysymyksiin, niiden purkamiseen ja kasvatuksen teoreettisiin näkemyksiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (126 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights
dc.subject.otherLacan, Jacques
dc.subject.otherFreud, Sigmund
dc.subject.otherihmistieteitten tieteenfilosofinen kriisi
dc.subject.otherpostoidipaalinen
dc.subject.othermedia ja identiteetti
dc.titleLapsen kysymys ja Toisen voima : Lacanin teoria ja kasvatus jälkimodernissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610094305
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2016-10-09T14:11:25Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysostrukturalismi
dc.subject.ysopsykoanalyysi
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record