Show simple item record

dc.contributor.advisorLämsä, Anna-Maija
dc.contributor.authorHakanen, Riikka
dc.date.accessioned2016-10-04T12:41:48Z
dc.date.available2016-10-04T12:41:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1575044
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51532
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on tulkita ja kuvata yhteiskunnallisten yritysten johtaji-en uranvalintaa. Uranvalinta johtamisen parissa yhteiskunnallisissa yrityksissä on melko vähän tutkittu aihe, jonka vuoksi aiheeseen on syytä perehtyä lisää kokonaisvaltaisemman ymmärryksen saavuttamiseksi. Yhteiskunnallisen yrityksen käsite on myös vielä jokseenkin tuntematon Suomessa, ja niinpä tämä tutkimus pyrkii lisäämään tietoisuutta yhteiskunnallisista yrityksistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhdistelee näkemyksiä johtamisesta yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä uranvalinnasta. Keskeisimmät esitellyt teoriat ovat Hollandin tyyppiteoria, Scheinin ura-ankkuriteoria sekä persoonallisuusteoriat viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria ja Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori. Tutkimukseen on otettu narratiivinen lähestymistapa aiheen syvällisempää käsittelyä ja ymmärtämistä varten. Tarkoituksena ei ole ollut käyttää pelkästään yhtä teoriaa tukemaan tuloksia, vaan teorioita on käytetty kokonaisuudessaan tulkintaresursseina. Aineisto tuotettiin narratiivisilla teemahaastatteluilla, ja haastateltaviksi valittiin kymmenen voittoa tavoittelevan yhteiskunnallisen yrityksen johtajaa. Johtajien kerrontaan perustuen voitiin muodostaa kolme erilaista uratarinatyyppiä: uranvalinta ajautumisena, mission tavoitteluna ja pyrkimyksenä ammatilliseen kehittymiseen. Tarinatyyppeihin pohjautuen voitiin myös rakentaa kolme vastaavaa narratiivista identiteettiä yhteiskunnallisten yritysten johtajille: Ajautuja, Advokaatti ja Seikkailija. Lisäksi identifioitiin 14 tekijää, jotka johtajat konstruoivat merkityksellisiksi uranvalintansa kannalta. Tulokset antavat viitteitä sekä passiivisesta että aktiivisesta lähestymistavasta uranvalintaan. Tulosten mukaan johtajille tärkeimmät tekijät olivat verkostot, perhe, persoonallisuus, arvot ja onni. Uranvalintaprosessissa korostui varsin-kin johtajan sekä yhteiskunnallisen yrityksen arvojen vastaavuuden tärkeys.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to interpret and illustrate the career choice of leaders in so-cial enterprises. Career choice in management in a social enterprise is quite an unex-plored subject, and thus more research about the topic is needed to enhance the under-standing of the phenomenon. Additionally, since the concept of social enterprise is still quite unknown in Finland, this thesis aims to increase the awareness of social enterpris-es in the surrounding society. The theoretical framework in this thesis combines aspects of leadership in social enterprises and career choice. The main presented theories of ca-reer choice are Holland’s vocational personality theory, Schein’s career anchor theory and personality theories the Big Five and Myers-Briggs Type Indicator. Narrative ap-proach is applied to get a broader view of the topic and to gain more insights into the sense-making of social enterprise leaders. There is not only one theory that would have been used to support the results, but rather all the theories have served as resources to guide the interpretation process. The data was produced by conducting ten narrative thematic interviews with leaders of for-profit social enterprises. Based on the leaders’ narration three different career choice story types were formed: career choice as a drift, career choice as a mission pursuit and career choice as an aim for professional develop-ment. In keeping with the story types, also three respective narrative identities of social enterprise leaders were formed: the Drifter, the Advocate and the Adventurer. In addi-tion, 14 factors that the leaders narrated as significant for their career choice in a social enterprise were identified. The results show evidence of both passive and active behav-ior towards the career choice. The factors with most significance for the leaders were networks, family, personality, values and luck. Especially the importance of a good val-ue fit between the leader and the social enterprise was highlighted in the career choice process.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (117 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othersocial enterprise
dc.subject.otherleadership
dc.subject.othercareer choice
dc.subject.othernarrative research
dc.subject.othernarrative identity
dc.subject.otheryhteiskunnallinen yrittäjyys
dc.subject.otherjohtaminen
dc.subject.otheruranvalinta
dc.subject.othernarratiivinen identiteetti
dc.titleBy accident or by design? : social enterprise leaders' stories of their career choice
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201610044267
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJohtaminenfi
dc.contributor.oppiaineManagement and Leadershipen
dc.subject.methodNarratiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-10-04T12:41:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi20424
dc.subject.ysoyhteiskunnallinen yrittäjyys
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysouranvalinta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record