Show simple item record

dc.contributor.advisorKaartinen, Sinikka
dc.contributor.authorJurvanen, Sirja
dc.date.accessioned2016-09-14T05:48:41Z
dc.date.available2016-09-14T05:48:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1574588
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51349
dc.description.abstractJurvanen, Sirja. 2015. Media merkitysten välittäjänä – Lasten tulkintoja Risto Räp-pääjä –elokuvien naisista. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia Risto Räppääjä -elokuvien lapsille välittämää naiskuvaa lasten tulkintojen kautta. Tutkielman aluksi käsittelen mediaa kasvuympäristönä sosiokulttuurisen tausta-ajattelun kautta. Sosiokulttuurisessa näkökulmassa oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa ympäristöllä, kuten medialla on vaikutusta ihmiseen ja ihmisellä ympäristöön. Media vaikuttaa moneen seikkaan, kuten käyttäytymiseen, tunteisiin ja identiteettiin. Käsittelen lisäksi lasten aktiivista median tulkintaa, johon vaikuttavat esimerkiksi kasvuympäristö, kokemukset ja sosi-aalinen tilanne. Toteutin laadullisen tutkimuksen aineiston keruun teemahaastattelulla ja avoi-mella kyselylomakkeella. Osallistujina olivat kuudennen ja ensimmäisen vuosiluokan oppilaat. Aineistossa lapset kertoivat tulkintojaan katsomistaan Risto Räppääjä-elokuvien naishahmoista. Ensimmäisen vuosiluokan oppilaat kertoivat myös omia käsityksiään kotinsa sukupuolirooleista. Tutkimus analysoitiin aineistolähtöisellä sisäl-lönanalyysillä. Tutkimuksessa yksinhuoltaja Rauha nähtiin toisaalta kiireisenä ja stressaavana naisena, joka ei osaa pitää hauskaa lapsensa kanssa ja toisaalta alistuvana ja rauhallise-na kasvattajana. Keski-ikäinen sinkkunainen Elvi taas nähtiin tiukkana, pelottavana ja aggressiivisena hahmona. Poliisinainen tulkittiin sanavalmiiksi, älykkääksi ja voima-kastahtoiseksi. Aineiston mukaan lasten tulkinnat elokuvan sukupuoliroolikäsityksistä ovat stereotyyppisiä. Lasten omat käsitykset sukupuolirooleista olivat joustavia. Vanhemmat osallistuvat kodinhoitoon ja hoivaamiseen tasapuolisesti. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että Risto Räppääjä -elokuvien tulkinnoista vä-littyy stereotyyppistä naiskuvaa ja vanhentuneita sukupuolirooleja. Tämä voi vaikuttaa samaistumiskokemusten kautta identiteettiin ja lasten asenteisiin naiseudesta. Kuitenkaan elokuvalla ei ole suoraa vaikutusta lapseen, vaan merkitykset muodostuvat aktiivisen tulkintaprosessin kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherRisto Räppääjä (elokuva)
dc.titleMedia merkitysten välittäjänä : lasten tulkintoja Risto Räppääjä -elokuvien naishahmoista
dc.title.alternativeLasten tulkintoja Risto Räppääjä -elokuvien naishahmoista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609144096
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.methodTeemahaastattelu
dc.date.updated2016-09-14T05:48:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoelokuvat
dc.subject.ysonaiskuva
dc.subject.ysolapset
dc.subject.ysotulkinta


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record