Now showing items 1-5 of 245

  • Interaction, Development and Learning (VUOKKO): Data documentation and metadata for ECEC phase and school grades 1-3 

   Salminen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Torppa, Minna; Koponen, Tuire; Ruotsalainen, Jenni; Eklund, Kenneth; Hamara, Matilda; Khanolainen, Daria; Laakso, Marja-Leena; Manu, Mari; Nurminen, Tiia; Paakkari, Leena; Poikkeus, Anna-Maija; Pakarinen, Eija; Psyridou, Maria; Ulvinen, Emmi (University of Jyväskylä, 2024)
   VUOKKO is an early onset longitudinal study that examines the development of children’s skills, motivation, and emotions in the domains of numeracy, math, language, literacy, and reading, as well as the interactions in the ...
  • Reader’s Theater projects in reading disability remediation (ReadDrama): project data 

   Hautala, Jarkko; Junttila, Enni (University of Jyväskylä, 2024)
   Aineisto koostuu useista lukuteatteri-interventiotutkimuksista kohdistuen alakouluikäisiin hitaisiin lukijoihin. Jokainen osatutkimus pitää sisällään useita lukutaidon arviointitehtäviä, oppimismotivaatiota koskevia ...
  • Vuorovaikutus, Kasvu ja Oppiminen (VUOKKO): Pitkittäistutkimus taaperoiästä viidennelle luokalle 

   Salminen, Jenni; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Torppa, Minna; Koponen, Tuire; Ruotsalainen, Jenni; Eklund, Kenneth; Hamara, Matilda; Khanolainen, Daria; Laakso, Marja-Leena; Manu, Mari; Nurminen, Tiia; Paakkari, Leena; Poikkeus, Anna-Maija; Pakarinen, Eija; Psyridou, Maria; Ulvinen, Emmi (University of Jyväskylä, 2024)
   VUOKKO pitkittäistutkimuksessa seurataan lasten kieleen, lukemiseen ja matematiikkaan liittyvien taitojen, motivaation ja emootioiden kehitystä sekä lasten oppimisympäristöissä (koti, päiväkoti, koulu) tapahtuvaa ...
  • Crossing Borders – Artistic Practices in Performing and Narrating Belonging: project data 

   Pöyhönen, Sari; Saresma, Tuija; Hiltunen, Kaisa; Vallius, Antti; Sääskilahti, Nina; Jäntti, Saara; Haapakangas, Eeva-Leena; Puranen, Pauliina; Sahradyan, Sonya (2024)
   Rajojen yli -hanke tutki kuulumista ja kuulumattomuutta taiteen keinoin. Tutkimusaineisto koostuu viiden työpajan (sanataide, elokuva, kuvataide, teatteri, kollaasi) tuotoksista (esim. elokuvat, runot, maalaukset ja ...
  • Physiological adaptations to 10-week low- and high-intensity endurance training 

   Matomäki, Pekka; Kyröläinen, Heikki; Heinonen, Olli J. (University of Jyväskylä, 2024)
   In the dataset, there are heart rate distributions and mean RPE measured during a 10-week endurance training period. Participants (n = 35) were untrained and they participated in either a low or high intensity cycling ...