Show simple item record

dc.contributor.advisorKepler-Uotinen, Kaili.
dc.contributor.advisorVälimaa, Raili.
dc.contributor.authorKoljonen, Eveliina
dc.date.accessioned2016-09-05T15:28:34Z
dc.date.available2016-09-05T15:28:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1573490
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/51202
dc.description.abstractKoljonen, Eveliina. 2016. ”Ku talvella ei paista aurinko ni pittää syyä salaattia ni siitä saa vitamiineja”. 5. ja 9. luokkalaisten ruokatottumukset, ruokavalinnat ja tiedonlähteet. Kasvatustieteen ja terveystiedon pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Terveystieteiden laitos. 109 sivua. Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata yleisesti nuorten ruokatottumuksia sekä vertailla 5. ja 9. luokkalaisten sekä tyttöjen ja poikien välisiä eroja. Lisäksi tutkimus pyrki selvittämään, millaisia asioita nuoret kokevat merkityksellisiksi ruokavalinnoissaan, mitä lähteitä nuoret käyttävät etsiessään tietoa ravitsemuksesta sekä pitävätkö he käyttämiään lähteitä luotettavina. 5. ja 9. luokkalaisten (n=4007) ruokatottumuksia selvitettiin WHO-Koululaistutkimuksen kvantitatiivisen aineiston avulla. Aineisto kerättiin vuonna 2014. Nuorten välisiä eroja tutkittiin ristiintaulukoinnilla ja Khiin neliö-testillä selvitettiin niiden tilastollista merkitsevyyttä. Ruokavalintoja ja tietolähteiden käyttämistä sekä niiden luotettavuuden arviointia selvitettiin kvalitatiivisella aineistolla, joka kerättiin haastattelemalla 5. luokkalaisia tyttöjä (n=4) ja poikia (n=3) sekä 9. luokkalaisia tyttöjä (n=3) ja poikia (n=3). Kvalitatiivinen aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia noudattaen. Tutkimuksesta ilmeni, että tytöt söivät yleisemmin hedelmiä ja vihanneksia kuin pojat. Pojat joivat yleisemmin limsoja ja energiajuomia kuin tytöt. Yhdeksäsluokkalaiset söivät harvemmin vanhempien kanssa sekä söivät yleisemmin karkkia ja harvemmin kalaa kuin viidesluokkalaiset. Maku, nälkä ja terveellisyys olivat tärkeimmät tekijät ruokavalinnoissa. Suosituimmat tiedonlähteet olivat omat vanhemmat ja internet. Vanhempia pidettiin pääasiassa luotettavana lähteenä. Televisiota pidettiin luotettavampana lähteenä kuin internetiä, johon suhtauduttiin pääasiassa kriittisesti. Koulun tulisi tehdä enemmän vanhempien kanssa yhteistyötä nuorten ravitsemuskasvatuksessa, koska ruokatottumukset vakiintuvat jo nuorena. Lisäksi tässä tutkimuksessa ilmenneeseen poikien vähäiseen hedelmien ja vihannesten syömiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota, kuten myös tyttöjen harvempaan aamiaisen syömiseen. Ruokailuhetket pitäisi pyrkiä rauhoittamaan sekä koulussa että kotona, esimerkiksi asettamalla aikarajan, jota ennen pöydästä ei saa nousta. Koulun tulisi kehittää systemaattisesti kaikkia terveyden lukutaidon komponentteja. Näiden komponenttien kehittäminen onnistuu esimerkiksi tutkivaa oppimista noudattavien projektien avulla, jotka myös tukevat oppilaan oppimista muissa oppiaineissa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (109 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherWHO-Koululaistutkimus
dc.title"Ku talvella ei paista aurinko ni pittää syyä salaattia ni siitä saa vitamiineja": 5. ja 9. luokkalaisten ruokatottumukset, ruokavalinnat ja tiedonlähteet
dc.title.alternative5. ja 9. luokkalaisten ruokatottumukset, ruokavalinnat ja tiedonlähteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201609053968
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2016-09-05T15:28:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysokouluikäiset
dc.subject.ysoruokatottumukset
dc.subject.ysotiedonlähteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record