Show simple item record

dc.contributor.advisorSeppänen, Ville
dc.contributor.authorPoikolainen, Johanna
dc.date.accessioned2016-08-08T19:54:05Z
dc.date.available2016-08-08T19:54:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50917
dc.description.abstractTämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on määritellä mitä kyberuhkia val-tiot kohtaavat nykypäivänä ja miten eri kyberuhkat koskettavat eri valtioita. Li-säksi tutkielmassa käydään läpi Suomen ja Israelin kansallisia kyberturvallisuus-strategioita ja selvitetään, miten niissä varaudutaan eri kyberuhkiin. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuksessa kävi ilmi, että pääasialliset kyberuhkat ovat kybervakoilu, disinformaatio, fyysinen vaikuttaminen sekä palvelunestohyökkäykset. Eri val-tiot kokevat eritasoista uhkaa riippuen niiden aseellisesta puolustuskyvystä sekä sosiopoliittisesta koheesiosta. Heikko sosiopoliittinen koheesio altistaa mielipi-teisiin ja yleiseen ilmapiiriin vaikuttaville uhkille, kuten disinformaation levittä-miselle, kun taas heikko aseellinen puolustuskyky altistaa useammin palvelunes-tohyökkäyksille ja fyysisille iskuille. Julkiset kansalliset kyberturvallisuusstrategiat eivät juurikaan ota kantaa yksittäisiin kyberuhkiin, vaan ne tähtäävät sellaiseen yleisesti turvalliseen ja uh-kattomaan kybertoimintaympäristöön. Israelin ja Suomen kansalliset kybertur-vallisuusstrategiat eroavat huomattavasti toisistaan johtuen niiden poliittisten ti-lanteiden erilaisuudesta. Israelin kyberturvallisuusstrategia ottaa suoremmin kantaa tilanteisiin, joissa sen kybertoimintaympäristöön hyökätään. Kuitenkin molemmat valtiot painottavat kyberturvallisuustrategioissaan yhteistyötä yritys-maailman kanssa sekä pyrkimystä jatkuvasti kehittää teknistä osaamista kyber-turvallisuuteen liittyen.fi
dc.description.abstractThis bachelor thesis’ aims are to define which kind of cyber threats nations are facing these days and how different cyber threats affect to different countries. Also this thesis contains Finland’s and Israel’s national cyber security strategies and finds out how these countries prepares for cyber threats. This thesis is ac-complished as a literature review. Findings in the thesis point out that the most important cyber threats on na-tional level are cyber espionage, disinformation, physical attacks through cyber space and denial of services. Countries face different kind of cyber threats de-pending on their ability to defend themselves against military threats and their socio-political cohesion. Weak socio-political cohesion increases vulnerability to disinformation and weak power increases vulnerability to denial of services and physical attacks. Public versions of national cyber security strategies do not really focus on one cyber threat at the time, but they aim to overall safe and threatless cyberspace. Israel’s and Finland’s cyber security strategies differ a lot, because of these coun-tries’ different political states. National Security Strategy of Israel focuses more on situations, where their cyber space is attacked. Still both countries point out the importance of co-operation with companies and the aim of constantly pre-paring technical knowledge in cyber securityen
dc.format.extent26
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherkyberuhka
dc.subject.otherkyberturvallisuusstrategia
dc.subject.othersosiopoliittinen koheesio
dc.subject.otherpuolustuskyky
dc.titleKyberuhkat ja niiden huomioiminen kansallisissa kyberturvallisuusstrategioissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201608083737
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-08-08T19:54:06Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record