Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.authorMällinen, Annika
dc.date.accessioned2016-06-20T07:49:03Z
dc.date.available2016-06-20T07:49:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1545088
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/50449
dc.description.abstractTämän tutkielman aiheena on ranskalaisen sosiologin ja filosofin Jean Baudrillardin (1929–2007) poliittinen teoria. Tutkielmassa tarkastellaan Baudrillardin kulutusyhteiskuntaa, simulaatiota ja massoja koskevaa analyysiä poliittisena teoriana, joka on liitettävissä demokratian kriisiytymistä koskevaan keskusteluun. Tutkielma tarkastelee Baudrillardin tekstejä uudesta näkökulmasta, sillä Baudrillardia ei tyypillisesti lueta politiikan teoreetikkona, vaan hänet tunnetaan marxilaisesta kapitalismin kritiikistä sekä semioottisesta simulaation teoriastaan. Tutkielmassa perehdytään Baudrillardin laajassa tuotannossa esiin tuotuihin kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin ja argumentoidaan näiden muutosten merkitsevän haasteita edustuksellisen demokratian toiminnalle. Tutkielma esittää, että Baudrillardin teksteihin nojaten edustuksellisen demokratian nykyisiä ongelmia, kuten äänestysaktiivisuuden laskua, poliittisiin instituutioihin osallistumisen ja niihin kohdistuvan luottamuksen heikkenemistä voidaan tarkastella osana laajempaa modernisaatiokehitystä ja hahmottaa ongelmia moderni–postmodernimurroksen kautta demokratian sisäisenä kriisinä. Edustuksellista demokratiaa lähestytään hegeliläis-marxilaisen poliittisen ontologian näkökulmasta kansan itsehallintona. Baudrillardin tulkitaan hyökkäävän tätä itsehallinnon ideaalia vastaan ja esittävän sen olevan perusteellisesti yhteensopimaton postmodernin kulttuurisen kontekstin kanssa. Tutkielmassa tulkitaan Baudrillardin hahmotteleman massojen poliittisen vaikenemisen merkitsevän tyytymättömyyttä vallitsevaan poliittiseen järjestelmään ja yritystä vaikuttaa tilanteeseen passiivisen resistanssin keinoin. Passiivisen vastastrategian tulkitaan ilmentävän demokratian sisäistä kriisiytymistä: Baudrillard esittää edustuksellisen demokratian uhkana olevan sen kyky kääntyä itseäänsä vastaan kansalaisten itseilmaisun vapautta tukahduttaen, mikäli itsehallinnon ja kansan yhtenäisyyden ihanteita tavoitellaan äärimmäisyyksiin saakka. Tutkielmassa tarkastellaan myös millaista demokratiateoriaa Baudrillardin poliittisen analyysin pohjalta voidaan rakentaa. Baudrillardin oman demokratiaa koskevan teoretisoinnin jäädessä keskeneräiseksi tutkielmassa sovelletaan uudempaa poliittisen filosofian tutkimusta postdemokratiaan ja singulaarisuuden politiikkaan liittyen ja kehitetään näiden avulla Baudrillardin poliittisia huomioita eteenpäin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (110 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherBaudrillard, Jean
dc.titleTranspoliittinen postdemokratia : Jean Baudrillardin poliittinen teoria ja sen relevanssi demokratian kriisin selittämisessä
dc.title.alternativeJean Baudrillardin poliittinen teoria ja sen relevanssi demokratian kriisin selittämisessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201606203221
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2016-06-20T07:49:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysokulutusyhteiskunta
dc.subject.ysosemiotiikka
dc.subject.ysosimulointi
dc.subject.ysorepresentaatio
dc.subject.ysopoliittinen filosofia
dc.subject.ysodiskurssi
dc.subject.ysodemokratia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record