Show simple item record

dc.contributor.advisorVilkuna, Janne
dc.contributor.authorRinne, Silvia
dc.date.accessioned2016-05-04T22:03:50Z
dc.date.available2016-05-04T22:03:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1532839
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49646
dc.description.abstractBloggaaminen on ollut tasaisesti nousussa oleva trendi sosiaalisessa mediassa 1990-luvun lopulta alkaen. Sosiaalisesta mediasta löytyy monenlaisia blogeja eri aiheista ja eri aloilta. Uusi järjestöjen blogilaji ilmestyi 2000-luvun alussa, nimittäin museoblogi. Museoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä, ja samalla museot muuttuivat enemmän yleisösuuntautuneiksi ja avoimiksi uusille viestintämahdollisuuksille. Bloggaaminen on uusi tapa lisätä museoiden läsnäoloa sosiaalisessa mediassa, kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa sekä markkinoida palvelujaan. Tämä tutkimus analysoi neljäkymmentäkuusi suomalaista museoblogia korostamalla niiden rakennetta ja ominaisuuksia viestintävälineinä. Ensimmäiset museoblogit Suomessa ilmestyivät vuonna 2008 ja niiden määrä kasvoi jatkuvasti. Vuonna 2014 suomalaisia museoblogeja oli jo neljäkymmentäkuusi. Sisällönanalyysin avulla tutkimus katsoo syvemmälle suomalaisessa museoblogosfäärissä ja pyrkii vastaamaan kysymyksiin, mitä, miten ja miksi suomalaiset museot bloggaavat. Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa analysoidaan suomalaisia museoblogeja ja tarjotaan kokonaiskuva blogien yleisistä ominaisuuksista, tavoitteista ja mahdollisista vaikutuksista museoissa ja yhteiskunnassa. Lisäksi tutkimus selittää, miten museot käyttävät blogeja ja mihin tarkoitukseen, sekä mahdollista vuorovaikutusta museoyleisön kanssa. Toinen osa koostuu kyselystä, joka lähetettiin niille museoille, joilla on blogi. Kyselyn tarkoituksena on täydentää blogien analyysia. Yleensä museot aloittavat bloggaamisen, jotta ne voivat dokumentoida ja esitellä toimintaansa yleisölle. Jotkut museot avaavat väliaikaisia blogeja seuraamaan hanketta tai näyttelyn rakentamisen prosessia. Kuitenkin useimmat blogit ovat pysyviä ja niitä päivitetään säännöllisesti. Viestintäkanavien lisäksi, museoiden blogit tarjoavat henkilökohtaisia ääniä instituutiolle tuomalla sen lähemmäs yleisöä. Kuitenkin, kun on kyse vuorovaikutuksesta yleisön kanssa, museoiden blogit ovat edelleen pääosin yksisuuntaisia viestintäkanavia, koska kommenttien määrä pysyy alhaisena, vaikka blogeilla on huomattava määrä lukijoita. Lukijoiden ja museoiden vuorovaikutuksessa myönteinen puoli on kommenttien kohtelias ja konstruktiivinen luonne. Tutkimus on tarkoitettu kulttuurininstituutioille, joilla on kiinnostus sosiaalisen mediaan ja jotka suunnittelevat käyttävänsä blogeja sekä ihmisille, joita kiinnostaa, miten kulttuuri-instituutiot käyttävät blogipalveluja.fi
dc.description.abstractBlogging has been a steadily increasing trend in social media since its debut in the late 1990’s. Social media hosts a wide range of blogs on different subjects and from various domains. A new genre of organization blogs made its appearance in the beginning of the 2000’s, namely the museum blog. Museums’ presence in social media has grown significantly in the last decades as they became more visitor-oriented and open to new communication possibilities. Blogging is a new way to increase museums’ social media presence, communicate and interact with visitors as well as marketing their services. This research analyzes forty-six Finnish museum blogs putting the accent on their structure and features as communication tools. Finnish museums started having their first blogs around 2008 and the number of blogs grew up to forty-six by the year 2014. With the help of content analysis, the study takes a deeper look into Finnish museums’ blogosphere and aims to respond to the questions of what, how and why are Finnish museums blogging. The research is comprised of two parts. The first part analyzes Finnish museum blogs and offers an overall picture of the blogs’ general characteristics, goals and possible influence in museums and society. In addition, it explains the way museums use blogs and for what purpose as well as possible interaction with museum audiences. The second part consists of questionnaires conducted among museums which own blogs and whose purpose is to complete the blog analysis. In general, museums start blogging in order to document and present their activity to the public. Some museums open blogs for a limited period of time, usually in order to document a project or follow the building process of an exhibition. Most of the blogs though, are permanent and updated on a regular basis. Besides being communication channels, museum blogs offer a personal voice to the institution bringing it closer to the audiences. However, when it comes to interaction with the public, museum blogs remain mostly one-way communication channels as the number of comments stay low although the blogs have a considerable number of readers. A positive aspect of the reader interaction is the polite and constructivist nature of the comments. The research is aimed at cultural organizations which are interested or planning to use social blogs as well as individuals interested in how cultural organizations use blogs.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (106 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othermuseum
dc.subject.otherblogging
dc.subject.othercommunication
dc.subject.othersocial media
dc.subject.otherFinnish museums
dc.titleThe blog as a communication tool : an analysis of Finnish museums' blogs
dc.title.alternativeAnalysis of Finnish museums' blogs
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201605052432
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMuseologiafi
dc.contributor.oppiaineMuseologyen
dc.date.updated2016-05-04T22:03:51Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi315
dc.subject.ysomuseot
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysoblogit
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record