Show simple item record

dc.contributor.authorAnttonen, Ville-Matti
dc.date.accessioned2016-04-19T13:18:38Z
dc.date.available2016-04-19T13:18:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/49371
dc.description.abstractIlmastonmuutos, saasteet ja muut ihmiskunnan elinympäristölleen aiheuttamat haitat ovat nostaneet ympäristöystävällisyyden ja vihreän ajattelutavan suosituksi puheenaiheeksi. Myös IT-alalla on tiedostettu nämä ympäristöön liittyvät ongelmat ja vihreä IT pyrkii omalta osaltaan ratkaisemaan niitä. Vihreän IT:n tarkoituksena on informaatio- ja kommunikaatioteknologian avulla vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, joko suorasti tai epäsuorasti. Internetin toiminnan mahdollistavista datakeskuksista on viime vuosien aikana tullut yksi IT-alan merkittävimmistä kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista ja niiden energiankulutus on koko maailmankin mittakaavassa huomattava. Tässä kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa kandidaatintutkielmassa käsitellään vihreän IT:n hyödyntämistä datakeskuksissa ja sen tuomia etuja. Tutkimuksessa selviää, että vihreän IT:n hyödyntäminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: IT-laitteisiin, niiden ohjelmistoihin ja IT:n epäsuoraan hyödyntämiseen. Esimerkkeinä IT-laitteista on serverien energiatehokkuuden parantaminen, ohjelmistoista virtualisointi, ja IT:n epäsuorasta hyödyntämisestä datakeskuksen toiminnan mittaaminen ja analysointi. Vihreän IT:n käyttämisen hyötyjä voidaan myös väljästi jaotella näihin osa-alueisiin. Hyötyjä ovat muun muassa kustannussäästöt, serverien laskentatehon kasvu, uusien laitteiden vähentynyt tarve ja kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen.fi
dc.description.abstractClimate change, contamination and other environmental harms caused by mankind have led environmental friendliness and a green way of thinking to be a very popular topic of conversation. These environmental problems have also been recognized inside the IT sector and green IT aims to play a part in solving them. The purpose of green IT is to use information and communication technology to reduce the harmful environmental impacts, either directly or indirectly. Data centers, an important part of the modern Internet, have in recent years become one of the biggest sources of greenhouse gases in the IT sector and the amount of energy they use is significant even on a world scale. The topic of this Bachelor’s Thesis is the use of green IT in data centers and the advantages of using it. The study was conducted as a literature review. The study reveals that the use of green IT can be grouped into three categories: IT devices, their software and the indirect utilization of IT. Corresponding examples of the three categories are improving the energy efficiency of servers, virtualization, and using metrics to monitor and analyze the data center’s performance. Benefits of using green IT can also be roughly grouped into these three categories. Some of the benefits include cost savings, increased computing power of the servers, reduced need of new equipment and reduced emission of greenhouse gases.en
dc.format.extent28
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othervihreä IT
dc.subject.otherdatakeskus
dc.subject.otherympäristöystävällisyys
dc.titleVihreä IT datakeskuksissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201604192243
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.date.updated2016-04-19T13:18:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record