Show simple item record

dc.contributor.authorAitoaho, Silja
dc.date.accessioned2016-02-11T10:08:17Z
dc.date.available2016-02-11T10:08:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1522138
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48745
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisten diskurssien sekä teemojen ja toimijoiden kautta ilmastonmuutosta representoidaan talouslehdessä. Tutkimusaineiston muodostavat 312 Taloussanomissa vuosina 1997–2007 julkaistua ilmastonmuutosta käsittelevää juttua. Työn tutkimusmenetelmä on diskurssianalyysi. Käytännön analyysityössä on tukeuduttu Kimmo Mäkilän väitöskirjassaan hahmotteleman kolmen tason representaatioanalyysiin. Työssä luodaan myös katsaus journalismiin ja talousjournalismiin sekä siihen, miten media käsittelee ympäristöaiheita. Lisäksi avataan ilmastonmuutoksen ja -politiikan käsitteitä sekä käydään läpi kansainvälisen ilmastopolitiikan vaiheita. Työn taustateoriana toimii Maarten Hajerin näkemys ekologisesta modernisaatiosta kolmenlaisten mikrodiskurssien kautta ilmentyvänä ympäristöpolitiikan hegemonisena diskurssina. Tämän tutkimuksen mukaan ilmastonmuutosta käsitellään talouslehdessä korostuneesti kansainvälisen ilmastopolitiikan, energiapolitiikan ja yritysten toimintaedellytysten ja bisneksen teemojen kautta. Eniten ilmastonmuutosta koskevaan keskusteluun pääsevät osallistumaan talouselämä ja julkinen valta ja viranomaiset. Ilmastonmuutosta representoidaan Taloussanomissa vähättely-, herättely-, sopimus-, sopeutumis- ja hyötydiskurssien kautta. Kukin näistä viidestä diskurssista representoi ilmastonmuutosta eriasteisena uhkana. Vähättelydiskurssissa ilmastonmuutos on lähinnä riesa ja herättelydiskurssissa taas vakava uhka koko ihmiskunnan toiminnalle. Sopimusdiskurssissa ilmastonmuutosta representoidaan ennen kaikkea kansainvälisten sopimusneuvotteluiden näkökulmasta ja sopeutumisdiskurssissa uuteen ilmiöön sopeutumisen näkökulmasta. Hyötydiskurssissa korostuu hyöty, joka ilmastonmuutoksesta koituu yksittäiselle toimijalle. Osa diskursseista nousee esiin vahvasti läpi aineiston. Aika tosin muuttaa myös diskursseja ja niiden välisiä suhteita. Voidaan myös katsoa, että diskursseissa on kyse prosessista, jossa uhkaa, ilmastonmuutosta, ensin vastustetaan, josta sitten saadaan tietoa ja joka sitten muuttuu monimuotoiseksi ilmiöksi, jota voidaan määritellä eri tavoilla ja tarkastella monista eri näkökulmista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (119 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherTaloussanomat (aikakauslehti)
dc.titleUhka bisnekselle vai bisnessmahdollisuus? : diskurssianalyysi Taloussanomien ilmastonmuutosuutisoinnista 1997-2007
dc.title.alternativeDiskurssianalyysi Taloussanomien ilmastonmuutosuutisoinnista 1997-2007
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201602111546
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2016-02-11T10:08:18Z
dc.rights.accesslevelrestrictedAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysoilmastonmuutokset
dc.subject.ysoekologinen modernisaatio
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsAineistoon pääsyä on rajoitettu tekijänoikeussyistä. Aineisto on luettavissa Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyöasemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat.fi
dc.rights.accessrightsThis material has a restricted access due to copyright reasons. It can be read at the workstation at Jyväskylä University Library reserved for the use of archival materials: https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities.en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record