Show simple item record

dc.contributor.advisorKumpulainen, Kaisu
dc.contributor.advisorSilvasti, Tiina
dc.contributor.authorKujala, Katri
dc.date.accessioned2016-01-31T10:47:41Z
dc.date.available2016-01-31T10:47:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1521724
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48540
dc.description.abstractTutkielma tarkastelee kiintiöpakolaisten asuttamista ja asumista sekä niihin liittyviä käytäntöjä viranomaisten näkökulmasta. Keskeinen teema on kulttuurin ja asumisen välinen suhde. Tutkimusongelmaa lähestytään kolmen tarkentavan tutkimuskysymyksen pohjalta, joissa pohditaan, miten viranomaiset suhtautuvat kiintiöpakolaisten asuttamiseen, asumiseen ja erilaistuviin asumistarpeisiin sekä kulttuurin merkityksellistymistä viranomaisten puheessa asumisen yhteydessä. Aineisto koostuu kuudesta viranomaishaastattelusta. Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus, jossa aineistoa analysoidaan sisällönanalyysille tyypillisten menetelmien kautta ja täydennetään paikoin diskurssianalyyttisella otteella. Kiintiöpakolaisten asuttaminen edellyttää monitieteistä tutkimusta, jossa otetaan huomioon viranomaistyötä koskevat käytännöt, monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset sekä asumiseen ja maantieteelliseen tutkimukseen liittyvät asiat. Tässä tutkielmassa monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ovat hallitsevassa asemassa. Tutkielman tulokset osoittavat, että Tampereella työskentelevät viranomaiset suhtautuvat positiivisesti kiintiöpakolaisten asuttamiseen ja vastaanottamiseen, vaikka asuttamisessa ilmenee heidän mukaansa myös haasteita ja asuntotarjonta ei aina vastaa asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Tutkielmassa asuttamisen haasteet kulminoituvat etenkin työntekijöiden kiireeseen ja isojen asuntojen puutteeseen. Tutkielman tulosten perusteella viranomaisten keskuudessa kulttuurista puhutaan enemmän asumiseen liittyvien ongelmien selittäjänä kuin merkityksellisenä asiana asumisen kontekstissa. Kotoutumisen diskurssi hallitsee keskustelua ja kulttuuritietoinen diskurssi jää marginaaliseen asemaan puheessa. Asumisen kontekstissa tämä tarkoittaa sitä, että viranomaisten mielestä kiintiöpakolaisille tarjotut ensimmäiset asunnot ovat pääpiirteittäin sopivia ja riittäviä eikä asuntokannan ja tarjonnan monipuolistamista koeta tarpeelliseksi.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (102 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.othermonikulttuurisuus
dc.subject.otherkotoutuminen
dc.subject.otherkoti
dc.subject.otherasuttaminen
dc.subject.otherviranomaistyö
dc.subject.otherkiintiöpakolaiset
dc.titlePakolaisleireiltä suomalaisiin asuntoihin : tutkielma kulttuurin merkityksellistymisestä viranomaisten puheessa kiintiöpakolaisten asuttamisen yhteydessä Tampereella
dc.title.alternativeTutkielma kulttuurin merkityksellistymisestä viranomaisten puheessa kiintiöpakolaisten asuttamisen yhteydessä Tampereella
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601311355
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYhteiskuntapolitiikkafi
dc.contributor.oppiaineSocial Policyen
dc.date.updated2016-01-31T10:47:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi209
dc.subject.ysokulttuuri
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysokotoutuminen
dc.subject.ysokoti
dc.subject.ysoasutus
dc.subject.ysoviranomaiset
dc.subject.ysopakolaiset
dc.subject.ysoTampere


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record