Show simple item record

dc.contributor.advisorVallius, Elisa.
dc.contributor.advisorMikkonen, Anni.
dc.contributor.authorMännistö, Tanja
dc.date.accessioned2016-01-28T19:48:35Z
dc.date.available2016-01-28T19:48:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1521604
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/48511
dc.description.abstractEnergiantuotantoa fossiilisilla polttoaineilla pyritään korvaamaan uusiutuvalla energialla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU:n ja valtion tasolla asetettuihin päästövähennys-tavoitteisiin päästäkseen Suomi pyrkii muiden keinojen ohella lisäämään tuulivoimalla tuotetun sähkön määrää tuntuvasti. Tuulivoimatuotannon negatiiviset ympäristövaikutukset ovat paikallisia, minkä vuoksi paikallistason suhtautuminen tuulivoimaa ja tuulivoima-puistoja kohtaan on merkittävässä roolissa tuulivoimapuistohankkeiden etenemisen vauhdittamisessa tai hidastamisessa. Luhangan Latamäkeen rakennettiin Keski-Suomen ensimmäinen kuuden 3 MW turbiinin tuulivoimapuisto vuonna 2014. Paikallisten suhtautumista tuulivoimaa ja Latamäen tuulivoimapuistoa kohtaan tutkittiin samoille vastaajille kohdennetulla kyselytutkimuksella (n = 69) ennen ja jälkeen tuulivoimapuiston rakentamisen. Tutkimuksessa selvitettiin, vaikuttaako omakohtainen kokemus tuulivoimapuistosta kunnassa yleiseen suhtautumiseen tuulivoimaa kohtaan. Suhtautumista tuulivoimaan mitattiin väitekysymyksillä, jotka jaoteltiin faktorianalyysillä tuulivoima-asenteen osa-alueita koostaviksi kolmeksi faktoriksi: tuulivoima energian-tuotantomuotona, tuulivoiman luontovaikutukset ja suhtautuminen ilmastonmuutokseen. Kolmas faktori todettiin luotettavuudeltaan riittämättömäksi. Lisäksi vastaajille esitettiin muita kysymyksiä, joilla kartoitettiin heidän suhtautumistaan Latamäen tuulivoima-puistoon ja syvennettiin mielipiteiden ymmärtämistä. Luhankalaisten havaittiin suhtautuvan tuulivoimaan ja Latamäen tuulivoimapuistoon pääosin myönteisesti ennen tuulivoimapuiston rakentamista. Mielipiteet muuttuivat rakentamisen jälkeen myönteisemmiksi suhtautumisessa tuulivoimaan energiantuotanto-muotona (p < 0,05) ja tuulivoiman luontovaikutuksiin (p < 0,001). Vastaajien sukupuolella ja aiemmalla kokemuksella tuulivoimaloista havaittiin olevan merkitystä mielipiteen muutokseen.fi
dc.description.abstractPower production with fossil fuels is to be replaced with renewable energy in order to mitigate climate change. To achieve the emission reduction objectives set both by the EU and by governmental level, among other measures, Finland aims to considerably increase the amount of power produced by wind energy. The negative environmental impacts of wind energy production are local and thus local attitudes towards both wind energy and windfarms has a significant role in either hastening or delaying windfarm projects. Central Finland's first windfarm was built in Latamäki which is located in the municipality of Luhanka (~750 inhabitants). The windfarm consists of six 3 MW wind turbines and was built in 2014. Local attitudes towards wind energy and Latamäki's windfarm were studied with a survey completed by 69 respondents before and after the construction of the windfarm. The main objective of the study was to discover whether first-hand experience of a windfarm influences the general attitudes towards wind energy. The attitudes towards wind energy were examined by 17 statements which the respondents rated on the Likert scale. The statements were organized into three factors by factor analysis: wind energy as a form of power production, wind energy's impacts on nature and the attitude towards climate change. The third factor was found unreliable. Furthermore to deepen the understanding of the attitudes, the respondents were asked questions to map their attitudes towards Latamäki's windfarm and wind energy related themes. Inhabitants held mainly positive attitudes towards both wind energy and Latamäki's windfarm before its construction. After construction the general attitude was more positive towards wind energy as a form of power production (p < 0,05) and towards wind energy's impacts on nature (p < 0,001). The gender of the respondents and their previous experience of wind turbines mattered in their change of opinion.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.othertuulivoimapuisto
dc.subject.otherympäristöasenteet
dc.subject.othermielipidetutkimus
dc.subject.otherennen-jälkeen -tutkimus
dc.subject.otherwind farm
dc.subject.otherenvironmental attitudes
dc.subject.othersurvey
dc.subject.otherbefore and after study
dc.titleMiten tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa paikallisten tuulivoima-asenteisiin? : esimerkkinä Luhangan Latamäki
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201601281324
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2016-01-28T19:48:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysotuulienergia
dc.subject.ysotuulivoimalat
dc.subject.ysoympäristövaikutukset
dc.subject.ysoympäristöasenteet
dc.subject.ysomielipidetutkimus
dc.subject.ysonimby-ilmiö
dc.subject.ysoLuhanka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record