Show simple item record

dc.contributor.advisorKomonen, Atte
dc.contributor.advisorRintala, Teemu
dc.contributor.authorKuusinen, Elviira
dc.date.accessioned2015-11-12T08:53:55Z
dc.date.available2015-11-12T08:53:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1503951
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47657
dc.description.abstractLajistollinen monimuotoisuus vähenee maailmanlaajuisesti kiihtyvällä vauhdilla, etenkin ihmistoiminnasta aiheutuvan laajamittaisen elinympäristöjen tuhoutumisen ja huonontumisen johdosta. Niin Suomessa, kuin myös muualla Euroopassa, maatalouden tehostuminen viimeisen sadan vuoden aikana on johtanut perinteisen karjatalouden synnyttämien perinneympäristöjen rajuun vähenemiseen. Monet jäljellä olevat perinneympäristöt kärsivät lisäksi elinympäristön laadullisesta huonontumisesta, kuten umpeenkasvusta, rehevöitymisestä, sekä vieraslajien invaasioista. Perinneympäristöjen tuhoutuessa ja huonontuessa ovat myös monet niillä elävistä eliölajeista taantuneita tai luokiteltu uhanalaisiksi. Uhanalaistuneelle lajistolle ajatellaan kuitenkin löytyvän lisää elintilaa ja levittäytymisreittejä perinneympäristöjen kaltaisista vaihtoehtoisista elinympäristöistä. Tällaisia vaihtoehtoisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi pienlentokentät, voimajohtoaukeat ja tienpientareet. Tässä tutkimuksessa selvitettiin tienpientareiden merkitystä vaihtoehtoisina elinympäristöinä perinneympäristöjen ludelajeille ja -yhteisöille. Tutkimuksen aineisto kerättiin Keski-Suomesta kesän 2014 aikana 12 tienpientareelta ja 24 perinneympäristöstä ikkuna-keltavatipyydyksin ja kenttäkerroksen kasvillisuutta haavien. Perinneympäristöistä puolet oli niitettyjä ja puolet laidunnettuja. Tulosten perusteella tienpientareiden ludeyhteisöt koostuivat lähes yksinomaan myös perinneympäristöissä tavatuista ludelajeista. Lajirunsaus jäi tienpientareilla kuitenkin merkitsevästi niitettyjä niittyjä alhaisemmaksi. Vaikka luteiden lajistollisesta monimuotoisuudesta ei löytynyt kohdetyyppien väliltä merkitseviä eroja, tienpientareet erosivat lajikoostumukseltaan merkitsevästi sekä niitetyistä, että laidunnetuista niityistä. Tienpientareiden havaittiin olevan lajikoostumukseltaan myös keskenään hyvin heterogeenisiä. Lisäksi perinneympäristöistä poiketen tienpientareilla havaittua ludemonimuotoisuutta ei voitu selittää putkilokasvien lajistollisella monimuotoisuudella. Saatujen tulosten perusteella tienpientareiden voidaan ajatella toimivan vaihtoehtoisina elinympäristöinä yksittäisille perinneympäristöjen ludelajeille, kuitenkaan kykenemättä ylläpitämään kokonaisia perinneympäristöille tyypillisiä ludeyhteisöjä. Tienpientareiden merkitystä vaihtoehtoisina elinympäristöinä perinneympäristöjen lajistolle voitaisiin kuitenkin luultavasti parantaa kiinnittämällä huomiota etenkin pientareen niittoajankohtaan ja -taajuuteen, sekä niittojätteen poistamiseen pientareelta.fi
dc.description.abstractSpecies diversity is decreasing globally mainly due to human induced habitat destruction and degradation. In Finland, as in other European countries, the intensification of agriculture during the last century has led to drastic declines in semi-natural grasslands created and maintained by traditional animal husbandry. Many remaining areas also suffer from eutrophication, vegetation overgrowth and invasions of alien species. Furthermore, many species typical to semi-natural grasslands have become threatened or endangered because of the destruction and degradation of their primary habitats. However, it has been suggested that these species could also exploit alternative habitats resembling semi-natural grasslands. Such alternative habitats include small airfields, power line rights-of-ways and road verges. The aim of this thesis was to study the importance of road verges as alternative habitats to meadow Heteroptera. The data was collected during the summer of 2014 from 12 road verges and 24 semi-natural grasslands located in Central Finland using vegetation sweeping and window flight trapping. Half of the semi-natural grasslands were managed by cutting and the other half by grazing. The results show that the heteroptera fauna found from road verges consisted mainly species also present in semi-natural grasslands. Yet, species richness was significantly lower in road verges than in cut semi-natural grasslands. The species composition also differed significantly between road verges and both cut and grazed semi-natural grasslands, even though species diversity did not. Furthermore, the species composition was found to be quite heterogeneous also between different road verges. Finally, contrary to semi-natural grasslands, in road verges the observed diversity of heteroptera species could not be explained by the species diversity of vascular plants. The results indicate that even if road verges can serve as alternative habitats to some heteroptera species, they are not able to sustain whole communities similar to semi-natural grasslands. To increase the value of road verges as alternative habitats in the future, it is recommended to pay more attention especially to the frequency and timing of cutting and the removal of the cut material.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (27 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherHemiptera
dc.subject.otherHeteroptera
dc.subject.otherhäiriö
dc.subject.otherkorvaava elinympäristö
dc.subject.otherluonnonsuojelu
dc.subject.othermonimuotoisuus
dc.subject.otherniitty
dc.subject.otherperinnebiotooppi
dc.titleTienpientareiden merkitys vaihtoehtoisina elinympäristöinä perinneympäristöjen luteille
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201511123643
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEkologia ja evoluutiobiologiafi
dc.contributor.oppiaineEcology and evolutionary biologyen
dc.date.updated2015-11-12T08:53:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4011
dc.subject.ysoluonnonsuojelu
dc.subject.ysomonimuotoisuus
dc.subject.ysoniityt
dc.subject.ysoperinnebiotooppi
dc.subject.ysoluteet
dc.subject.ysonivelkärsäiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record