Show simple item record

dc.contributor.advisorVallius, Elisa
dc.contributor.advisorJaakkola, Lotta
dc.contributor.authorLinna-alho, Jonne
dc.date.accessioned2015-10-29T09:54:52Z
dc.date.available2015-10-29T09:54:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498782
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47495
dc.description.abstractLuonnonvarojen kulutus on kasvanut vuosi vuodelta samaan aikaan, kun ihmistoimintojen negatiiviset vaikutukset ympäristöön lisääntyvät. Tästä on seurauksena eliölajien kiihtyvä sukupuuttonopeus, elinympäristöjen häviäminen, niiden laadun heikentyminen sekä elinympäristöjen välisten yhteyksien katkeaminen. Suomessa suurien hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia pyritään rajoittamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) kautta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ihmistoimintojen vaikutusta alueen luonnontilaisuuteen. Lähdeaineiston perusteella havaittiin, että elinympä-ristöjen häviäminen ja pirstoutuminen muodostavat yhden suurimmista uhkista ympäristön monimuotoisuudelle. Tutkimus suoritettiin GIS-analyysin avulla aluksi Jyväskylän kau-pungin alueelle, jonka jälkeen menetelmän toimivuutta testattiin Hankasalmen kunnan alu-eella. Tulosten perusteella kehitettiin alueen luonnontilaisuutta kuvaava indeksi. Merkittä-vin luonnon monimuotoisuuteen vaikuttava ihmistoiminto on liikenne. Liikenneverkostolle tehtiin vaikutusvyöhyke eri etäisyyksillä. Tieverkoston vaikutukset ulottuvat 200 m:n pää-hän tiestä, joka tarkoittaa, että Jyväskylässä tieverkoston vaikutuksen alaisena on 71,86 % maapinta-alasta ja Hankasalmella 68,94 %. Yhdyskuntasuunnittelun kannalta olisi merkit-tävää, että uudet toiminnot suunnitellaan siten, etteivät ne vaaranna luonnontilaisen alueen jatkuvuutta. Näillä alueilla olisi potentiaalia myös metsiensuojelussa.fi
dc.description.abstractConsumption of natural resources has risen at the same time as the negative impact of hu-man actions towards nature is increasing. As a result, the rate of species extinction has in-creased, habitats and the connectivity between habitat and the quality of habitats decreased. Environmental Impact Assessment (EIA) procedure is aiming to reduce negative impacts of human actions. Earlier studies have shown that habitat loss and habitat fragmentation are some of the greatest threats for the biodiversity worldwide. The aim of this study was to find out the consequences of human actions toward the state of naturalness in the study area of Jyväskylä city and Hankasalmi municipality. This study was conducted by GIS-based fragmentation analysis. The method was developed for the area of Jyväskylä city and tested in Hankasalmi municipality. The Naturalness index was developed based on the result of fragmentation geometry calculation and road network buffer zones. Index gets values between zero and one. Traffic is the main cause reducing biodiversity. Buffer zones with different distances were created for the traffic network. The effects of the road network affects 71,86 % of total land area in Jyväskylä and 68,94 % of Hankasalmi. Community planning should be improved in such a way that new development schemes do not endanger the continuity of natural areas or increase landscape fragmentation. The natural areas are also of high potential for forest conservation.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (54 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherAlue-ekologia
dc.subject.otherefektiivinen verkosto
dc.subject.otherliikenne
dc.subject.otherpirstoutuminen
dc.subject.otherYVA
dc.titleKuntien luonnontilaisuusindeksi : esimerkkikuntina Jyväskylä ja Hankasalmi
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510293530
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2015-10-29T09:54:53Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysoympäristövaikutusten arviointi
dc.subject.ysoympäristövaikutukset
dc.subject.ysoympäristö
dc.subject.ysoalue-ekologia
dc.subject.ysoliikenne
dc.subject.ysopirstoutuminen
dc.subject.ysoJyväskylä
dc.subject.ysoHankasalmi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record