Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.advisorKokkonen, Tuomo
dc.contributor.authorTelkki, Heidi
dc.date.accessioned2015-10-22T16:37:55Z
dc.date.available2015-10-22T16:37:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498344
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47372
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan lastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden ar-kea ja tuen tarpeita äidin näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden arjesta. Tämän kautta voidaan saada tietoa siitä, kuinka perheitä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on arki Henri Lefevbren, Agnes Hellerin, Rita Felskin ja Eeva Jokisen tulkitsemana. Näiden filosofien ja tutkijoiden arjen määrittelyiden pohjalta arkea tarkastellaan neljän ulottuvuuden kautta: 1) Arki sijoittuu tilaan. Arjen tila voi olla koti tai muu tila esimerkiksi työpaikka, jos siihen liittyy kodintuntua. Virtuaalisen maail-maan kautta arjen tilat laajenevat välittömän elinympäristön ulkopuolellekin. 2) Aika on keskeinen arjen ulottuvuus. Samanlaisina toistuva arjen tapahtumat synnyttävät elämisen rytmiä. Elämisen rytmi tuntuu koko ajan kiihtyvän, mikä aiheuttaa kiirettä. 3) Arki on myös totuttujen tapojen toistamista eli rutiineja. Usein näiden arjen rutiinien ajatellaan olevan kotitöitä, joiden hoitamisessa suuren työn tekevät naiset. 4) Arjen rutiineja on mahdollista muuttaa. Kaikkea ei voi kuitenkaan muuttaa kerrallaan. Hyvin toimivat rutiinit mahdollista-vat muutoksen jollakin arjen osa-alueella. Tutkimusaineisto koostuu viidestä teemahaastattelusta. Haastateltavat ovat monilapsisten lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden äitejä. Alaikäisiä lapsia perheissä on viidestä kymmeneen. Aineiston analysoimisessa on käytetty teoriaohjaavaa sisällön analyysiä. Tutkimustulosten mukaan monilapsisten perheiden äitien arki on täyttä. Äideillä on paljon tekemistä ja vähän tilaa ja aikaa itselleen, kun lapsia on paljon. Väsymyksen tunne on tuttu. Toisaalta äidit kertovat, että lapset ovat arjen ilo. Äidit nauttivat kiireettömästä arjesta las-ten kanssa. Myös parisuhteella on paljon merkitystä äidin hyvinvoinnille. Äidit saavat voi-maa omasta ajasta ja omista harrastuksista. Monilapsisessa perheessä tärkeää on huolehtia tarkasta arjen rytmistä. Hyvin toimivat rutiinit mahdollistavat arjen sujumisen. Perheet ovat kokeneet hyväksi lastenhoito- ja kodinhoitoavun. Tukitoimien tuloksellisuutta lisää luotta-mus viranomaisen toimintaan, perheen tarpeiden kuunteleminen ja huomioiminen tuen an-tamisessa sekä perheiden kokemus siitä, että heidän arvojaan ja vakaumustaan kunnioite-taan. Uskonnollisen perheen kanssa työskennellessä arkojakin asioita tulee ottaa puheeksi ja yhteistyötä vahvistaa työntekijän vilpitön kiinnostunut siitä, mitä usko merkitsee asiakkaalle ja miten se vaikuttaa vanhemmuuteen.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherarki
dc.subject.otherperhe
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.othertukeminen
dc.titleIkkunoita arkeen : lastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden äitien kokemuksia arjesta ja tuen tarpeista
dc.title.alternativeLastensuojelun asiakkaana olevien monilapsisten perheiden äitien kokemuksia arjesta ja tuen tarpeista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510223459
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-10-22T16:37:55Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoäidit
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoperhe
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysotukeminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record