Show simple item record

dc.contributor.advisorJouhki, Jukka
dc.contributor.authorNeittaanmäki, Fanny
dc.date.accessioned2015-10-21T11:57:16Z
dc.date.available2015-10-21T11:57:16Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498225
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47343
dc.description.abstractTutkielmassa tarkastellaan kuntosaliharrastusta rituaalisena toimintana, joka rakentaa identiteettejä symbolisten rajojen kautta. Työssä etsitään myös vastausta siihen, minkälaisia identiteettejä kuntosaliharrastajille muodostuu kuntosalirituaalissa. Tutkielmassa selvitetään lisäksi kuntosaliharrastajien motivaatiota säännölliseen harjoitteluun. Kuntosaliharrastus on osa monien ihmisten elämää, mutta etnologista tutkimusta siitä on tehty vähän. Opinnäytetyö paikkaa tätä vajetta. Tutkielma tuottaa kansanterveydellisesti hyödynnettävää tietoa, koska se lisää ymmärrystä siitä, mitä liikuntasuositukset tarkoittavat ihmisten arjessa ja merkitysmaailmassa. Se tuo myös näkyviin niitä monitasoisia prosesseja, joita kuntosaliharrastusta aloitteleva ihminen käy läpi. Tutkielma havainnollistaa kuntosaliharjoittelun identiteettejä koskevia ulottuvuuksia ja liikunnallisuuden rakentumista rituaalisten tekojen kautta. Se tuo liikuntaa ja elämäntapamuutoksia koskevaan keskusteluun kuntoliikkujan kulttuurista ja elettyä, arkista todellisuutta. Teoreettisen viitekehyksen muodostavat kulttuuriantropologi Taina Kinnusen tutkimus kehonrakentajien rituaalisesta elämäntavasta ja kulttuurintutkija, sosiologi Stuart Hallin identiteettiteoria. Molempia teorioita sovelletaan aineistolähtöisen tutkimuksen edellyttämillä tavoilla. Kuntosaliharrastusta käsitellään rituaalisena kokonaisuutena, joka koostuu useista elementeistä. Identiteetti määrittyy pirstaloituneeksi, liikkeessä olevaksi ja prosessinomaiseksi, ja se muotoutuu symbolisten rajojen kautta. Tutkielman aineisto on hankittu etnografisin menetelmin. Pääaineistona on kymmenen kuntosaliharrastajan teemahaastattelut, ja lisäksi taustoittavaa tietoa on kerätty osallistuvalla havainnoinnilla kuntosaliharjoittelun aikana. Haastateltavat ovat kuntosaliharrastajia, jotka harjoittelevat kuntosalilla säännöllisesti, vähintään kahdesti viikossa, ja joilla ei ole ollut aiempaa liikuntaharrastusta. Tutkielmassa haastateltavien ääni pääsee kuuluviin runsaissa lainauksissa. Kuntosaliharrastus voidaan nähdä rituaalisena toimintana, joka vaikuttaa kuntosaliharrastajien arkeen ja identifioitumiseen monitasoisesti. Rituaalien avulla voidaan muuttaa identiteettiä toistamalla tekoja, jotka ovat kuntosaliyhteisössä symbolisesti tärkeitä. Kuntosaliharrastajat erottautuvat yhtäältä entisestä elämäntavastaan ja kuntosalilla käymättömistä ihmisistä, toisaalta omistautuneista kehonrakentajista ruokavaliolla, harjoituskivun kestämisellä ja pyrkimyksellä puhtaisiin liikeratoihin. Kuntosaliharrastajien identiteetti on muuttuva ja hybridinen, monenlaisia aineksia sisältävä. Säännöllisen kuntosaliharjoittelun merkittävimpiä motiiveja ovat läheisten kannustus, harrastuksessa kehittyminen, ruumiin muuttuminen ja hyvän olon tavoittelu.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (89 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkuntosalit
dc.subject.otherrituaalit
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.othermotivaatio
dc.subject.otherkuntoliikunta
dc.subject.othervoimaharjoittelu
dc.titleKuntosaliharrastajien rituaalit, identifikaatio ja motivaatio
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510213434
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.date.updated2015-10-21T11:57:17Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi302
dc.subject.ysokuntosalit
dc.subject.ysorituaalit
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysomotivaatio
dc.subject.ysokuntoliikunta
dc.subject.ysovoimaharjoittelu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record