Show simple item record

dc.contributor.advisorFrank, Lauri
dc.contributor.authorNemtsinkoff-Rajala, Anna
dc.date.accessioned2015-10-19T17:10:10Z
dc.date.available2015-10-19T17:10:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1498210
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47330
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa pyritään selvittämään miten kriittiset käyttökokemukset vaikuttavat F-Securen Freedome-mobiilisovelluksen omaksumiseen ja jatkuvaan käyttöön. Tutkimus jakautuu kahteen osaan: kirjallisuuskatsaukseen ja empiriaan. Aluksi käydään läpi mitä mobiililaitteiden kyberturvallisuus on sekä mitkä kyberuhkat uhkaavat mobiililaitteita ja miten uhkia voidaan hallita. Kirjallisuuskatsauksen loppuosassa käydään läpi aihepiirin aikaisempia tutkimuksia ja käsitellään teknologian omaksumista selittäviä teorioita. Empiriaosuus sisältää tutkimuksen taustat ja tutkimuksen kulun sekä käy läpi tutkimustulokset ja niiden analysoinnin. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla puhelinhaastattelulla. Tutkimusaineiston keräämisessä ja analysoinnissa käytettiin viitekehyksenä Rogersin innovaation diffuusioteoriaa ja kriittisten käyttökokemusten tutkimiseen kehitettyä CIT-menetelmää. Tutkimustuloksissa nousi esiin, että positiivisina koetut käyttökokemukset vaikuttavat eniten omaksumispäätöksiin. Negatiivisesti omaksumispäätöksiin vaikutti hinta ja sovelluksesta saadun näkyvän hyödyn puute.fi
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to examine how critical user experiences affect to adapting and usage of F-Secure Freedome mobile application. This thesis has two parts: the literature review and the empirical study. The literature review contains information about what are mobile cyber security and its current state, what cyber threats mobile devices have and how you can manage them. The literature review contains also information about the earlier researches of the mobile cyber security and introduces the diffusion of innovations theory what was used as the frame of reference in the empirical study. The empirical part contains research backgrounds, -progress, -results and -analysis. The research data were collected by using half-structured theme interview used together with the critical incident technique. The empirical study showed that positive user experiences affect the most of adopting decisions. Price and the lack of the visible benefits of the application affected negatively in adopting decisions.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (64 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherKyberturvallisuus
dc.subject.othertietoturva
dc.subject.othermobiililaitteet
dc.subject.othermobiilisovellukset
dc.subject.otherkäyttöönotto
dc.subject.otheromaksuminen
dc.titleKriittisten käyttökokemusten vaikutus F-Securen Freedome-mobiilisovelluksen omaksumiseen ja jatkuvaan käyttöön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201510193416
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2015-10-19T17:10:11Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysokyberturvallisuus
dc.subject.ysotietoturva
dc.subject.ysomobiililaitteet
dc.subject.ysomobiilisovellukset
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.subject.ysoomaksuminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record