Show simple item record

dc.contributor.advisorMalinen, Anita
dc.contributor.authorKantola, Hanna
dc.date.accessioned2015-09-20T09:54:20Z
dc.date.available2015-09-20T09:54:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1495965
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47115
dc.description.abstractTutkimus käsittelee hiljaista tietoa kirkon lastenohjaajien työssä; lastenohjaajien sanoittamana ja kuvailemana. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, mistä lastenohjaajat kokevat osaamisensa tulleen, minkälaista osaamista työ heiltä vaatii, miten lastenohjaajat kokevat kristillisyyden ja hengellisyyden osana työtään ja minkälaisena työn tulevaisuus heille näyttäytyy. Tutkimus toteutettiin fenomenologisella tutkimusotteella. Aineisto kerättiin seitsemänä yksilöhaastatteluna ja analysoitiin fenomenologisen analyysin menetelmin. Fenomenologisen analyysin avulla kuvataan haastateltujen kokemuksen sisältämiä merkityksiä ja niiden muodostamia merkityskokonaisuuksia. Hiljaista tietoa on käsitelty tutkimuksessa erityisesti Michael Polanyin teoreettisen viitekehyksen näkökulmasta. Tutkimustulosten mukaan lastenohjaajat kokivat hiljaisen tiedon olevan sanatonta, intuitiivista, vaistoihin ja aisteihin sekä kokemukseen pohjautuvaa omakohtaista, persoonallista tietoa. Hiljaisen tiedon koettiin ilmenevän erityisesti kohtaamisissa ja se näkyi niissä luontevuutena. Lastenohjaajat kokivat, että on olemassa myös sellaista hiljaista tietoa jota ei kannata siirtää tai omaksua. Tulokset todentavat lastenohjaajien hiljaisella tiedolla olevan empiirisesti tutkittuja yhtäläisyyksiä Michael Polanyin hiljaisen tiedon käsitteen ja teorian kanssa. Kristillisyys ja hengellisyys koettiin erottamattomana osana omaa työtä sekä itseä ja omaa minuutta. Työn arveltiin tulevaisuudessa muuttuvan monimuotoisemmaksi ja diakoniatyöhön painottuvaksi. Tulevaisuuteen liittyi myös epävarmuutta ja pelkoa työn jatkuvuudesta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (106 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherhiljainen tieto
dc.subject.otherlastenohjaaja
dc.subject.otherkirkon varhaiskasvatus
dc.titleHiljainen tieto kirkon lastenohjaajien sanoittamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201509203180
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineKasvatustiedefi
dc.date.updated2015-09-20T09:54:21Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysohiljainen tieto
dc.subject.ysolastenohjaajat
dc.subject.ysoevankelis-luterilainen kirkko
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysokirkon kasvatustoiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record