Show simple item record

dc.contributor.advisorRintala, Harri
dc.contributor.advisorIlmanen, Kalervo
dc.contributor.authorSapattinen, Eveliina
dc.date.accessioned2015-08-31T09:51:01Z
dc.date.available2015-08-31T09:51:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1494027
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46727
dc.description.abstractSapattinen, Eveliina. (2015). Naisrugbynpelaajien kokemuksia kehollisuudesta. Liikuntakasvatuksen laitos, Jyväskylän yliopisto, liikuntapedagogiikan pro gradu-tutkielma, 62 s., 3 liitettä. Pro gradu-tutkielmani tarkoituksena oli selvittää naisrugbyn pelaajien kehollisuutta, sille annettujen merkitysten ja kokemusten kautta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia merkityksiä naisrugbynpelaajat antavat kehollisuudelleen, kuinka laji on muokannut kehollisuutta ja kehoja, sekä ajattelua. Rugby on Suomessa melko tuntematon pallopeli, jota pelataan nurmella. Tutkimuksessa on käytetty laadullista tutkimusotetta, jossa kokemuksellisuutta pyritään ymmärtämään fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusperinteen keinoin. Tutkimusaineisto koostuu 19 miniesseestä, jotka on kerätty sosiaalisen median kautta keväällä 2015. Aineistoa kertyi yhteensä 24 sivua. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti teemoittelua hyödyntäen. Vastaajat ovat kaikki naisia, joten tarkastelen aineistoa naisnäkökulmasta. Aineistosta nousseet teemat rugbypelaajan kehollisuuteen liittyen olivat oman vartalon sopivuus, kehotietoisuus, keholliset onnistumiset ja elämykset, epäonnistumiset, keho sosiaalisesta näkökulmasta ja muutokset ajattelussa. Rugbyn koettiin vaikuttaneen kehonkuvaan ja itsetuntoon positiivisesti. Sen koettiin lisänneen kehotietoisuutta ja antaneen kehollisia onnistumisen elämyksiä. Joukkueiden ilmapiiri erilaisten kehojen suhteen nähtiin positiivisena ja hyväksyvänä. Loukkaantumiset koettiin osana kehollisia epäonnistumisia. Rugbyn myötä kehollisuus suuntautui toiminnallisuuteen ulkonäön sijaan. Rugby antaa mahdollisuuden kokea kehollisuutta fyysisen suorituskyvyn rajoilla. Kehon tarkastelu siirtyy objektiivisuudesta kehon näkemiseen työvälineenä. Kehon näkökulmasta ilmapiiri rugbyjoukkueissa näyttäisi olevan erittäin positiivinen ja hyväksyvä. Koululiikunnan näkökulmasta tämä erilaiset kehot hyväksyvä, vahvuuksiin keskittyvä ja yhteistyön kulttuuria korostava laji antaisi hyvät mahdollisuudet kehollisuuden positiiviseen kokemiseen ja myönteisen kehokuvan rakentamiseen.fi
dc.description.abstractABSTRACT Eveliina Sapattinen. (2015). Female rugby players’ experiences of embodiment. The Department of Sport and Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 62 pp., 3 appendices. The purpose of my Master Thesis was to examine female rugby players’ experiences of embodiment through the meanings and experiences given to it. The aim was to find out what kind of meanings rugby players give to their sense of embodiment, how the sport has changed their embodiment and bodies in general, and also how it has changed the way players think about their bodies. The study is qualitative and experiences are examined through a phenomenological-hermeneutic view. The research data consists of 19 short essays that were collected via social media in the spring 2015. All together the data was 24 pages long and it was analyzed with themed analysis method. All the participants were women so the material was also examined through women’s perspective. The themes represented in the essays related to players’ embodiment were accepting one’s body, knowledge of the body, succeeding and positive experiences related to body, failures, body in social context and a change in thinking. Rugby had a positive impact on body image and self-esteem. The players observed a higher knowledge of the body and positive experiences related to the body. The social atmosphere of the teams towards different kind of bodies was perceived as positive and accepting. Injuries were seen as failures of the body. Through rugby the experiences of embodiment changed from objectivity to functionality. Rugby gives a chance to experience the body within its physical limits. Observing the body changed from objective to seeing the body as a tool. The atmosphere of the rugby teams towards different kind of bodies seems to be extremely positive and accepting. From physical education’s point of view this “all shapes and sizes” culture, finding everyone’s strengths rather than weaknesses and teamwork focused sport offers a good opportunity to the positive experiences of embodiment and building a positive body image.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (75 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkehollisuus
dc.subject.otherrugby
dc.subject.otherkehonkuva
dc.subject.othernaisurheilu
dc.titleNaisrugbynpelaajien kokemuksia kehollisuudesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508312775
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikuntakasvatuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Sport Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLiikuntapedagogiikkafi
dc.contributor.oppiainePhysical Education Teacher Educationen
dc.date.updated2015-08-31T09:51:02Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi502
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysoitsetunto
dc.subject.ysonaiset
dc.subject.ysorugby
dc.subject.ysoruumiinkuva
dc.subject.ysonaisurheilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record