Show simple item record

dc.contributor.advisorPirttimaa, Raija
dc.contributor.authorErkkilä-Wahtera, Tiina
dc.date.accessioned2015-08-21T10:17:29Z
dc.date.available2015-08-21T10:17:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1493116
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46671
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää koulun ja lastensuojelun työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä. Tutkimuksen pääkysymys oli: Mitkä ovat ammatti-ihmisten kokemukset lastensuojelun ja koulun välisestä yhteistyöstä? Alakysy-mysten avulla pyrittiin saamaan lisätietoa sekä koulun että lastensuojelun roo-lista ja myös siitä tietävätkö toimijat toistensa toiminnasta. Tutkimuksen aineisto kerättiin fokusryhmien teemahaastattelujen muodossa. Teemahaastatteluja toteutui kaksi: toinen koulun ammatti-ihmisille ja toinen lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. Keskustelujen pohjalta syntyi litteroitua aineistoa 49 sivua. Aineisto analysoitiin fenomenografisen tutkimusotteen mukaisesti. Analyysin tuloksena syntyi kolme kuvauskategoriaa, jotka ovat: koulun rooli, lastensuojelun rooli ja johdon rooli. Tutkimuksen selkeänä johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että kumpikin toimija pitää yhteistyötä erittäin tärkeänä. Hyviä käytänteitä on yh-teistyölle olemassa, mutta aikaa keskustelulle ja yhteistyön kehittämiselle ei. Johtotasolla yhteistyötä tehdään, mutta he, jotka kohtaavat käytännön arkityös-sä, eivät tapaa yhteistyön kehittämisen merkeissä. Tarve yhteistyön kehittämi-selle nousee hyvin selkeästi tutkimusaineistosta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (69 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherkoulu
dc.subject.otherlastensuojelu
dc.subject.otheryhteistyö
dc.subject.otherfokusryhmä
dc.subject.otherfenomenografia
dc.titleKoulun ja lastensuojelun työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä : "erityisopetuksen ja lastensuojelun pitäisi olla se yhteistyön terävin kärki"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201508212727
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodFenomenografia
dc.date.updated2015-08-21T10:17:30Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysokoulu
dc.subject.ysolastensuojelu
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysotyöntekijät
dc.subject.ysokasvuympäristö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record