Show simple item record

dc.contributor.advisorSume, Helena
dc.contributor.authorUlvelin, Lotta
dc.date.accessioned2015-06-12T12:16:42Z
dc.date.available2015-06-12T12:16:42Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475988
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46302
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella kuinka opettajien kokemus omasta opettajuudestaan muuttuu yhteisopettajuuden myötä ja millaisten muutosprosessien kautta muutos tapahtuu. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jota varten suoritettiin kaksi aineistonkeruuta. Ensimmäinen aineisto kerättiin kyselylomakkeella syksyllä 2012 ja toinen teemahaastattelulla syksyllä 2014. Tutkimus toteutettiin keskisuuren eteläsuomalaisen kunnan alakoulussa, ja tutkimukseen osallistui työparin kanssa samassa luokassa työskenteleviä luokanopettajia ja erityisluokanopettajia. Kaiken kaikkiaan tutkimukseen osallistuneita opettajia oli yhteensä yhdeksän. Kertynyt aineisto analysointiin käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa löytyi kaksi muutosprosessia: opettajien luopumisprosessi heidän siirtyessään yksin opettamisesta yhteisopettajuuteen ja yhdessä opettamisen jatkuessa tapahtuva muutos. Yhteisopettajuuden myötä opettajat siirtyvät henkilökohtaisesta opettajuudesta jaettuun opettajuuteen ja yhteisopettajuudessa on tyypillistä, että opettajuus kehittyy henkilökohtaisen ja jaetun opettajuuden vuoropuheluna. Muutostekijöitä, joiden kautta opettajuus muovautuu, löytyi aineistosta neljä: luopuminen, luottamus, jakaminen ja oppiminen.
dc.format.extent1 verkkoaineisto (65 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otheryhteisopettajuus
dc.subject.otheropettajuus
dc.subject.otherammatti-identiteetti
dc.subject.othermuutos
dc.subject.otherkokemus
dc.titleOpettajuus muutoksessa : yhteisopettajuuden tuoma muutos opettajuuteen opettajien kokemusten näkökulmasta
dc.title.alternativeYhteisopettajuuden tuoma muutos opettajuuteen opettajien kokemusten näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506122309
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.date.updated2015-06-12T12:16:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoyhteisopettajuus
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysokokemukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record