Show simple item record

dc.contributor.advisorKytölä, Samu
dc.contributor.advisorLeppänen, Sirpa
dc.contributor.authorIvakko, Samuli
dc.contributor.authorKurki, Camilla
dc.date.accessioned2015-06-09T16:49:14Z
dc.date.available2015-06-09T16:49:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1476097
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46258
dc.description.abstractSuomalaisten maahanmuutto Pohjois-Amerikkaan jakautuu useaan eri vaiheeseen. Köyhistä agraarioloista tulleet suomalaiset olivat kovia tekemään työtä ja asettuivat usein seuduille, jotka tarjosivat heille tuttua työtä, esimerkiksi maanviljelyksen ja metsätyön parissa. Näille alueille muodostui merkkittäviä suomalaiskeskittymiä, jotka mahdollistivat suomalaisen kulttuuriperimän säilymisen vuosikymmeniä. Tutkimuksemme keskittyy suomalaisuuden ilmenemiseen ja kulttuuri-identiteetin rakentumiseen amerikansuomalaisten keskuudessa 1980-luvulla. Tapaustuskimuksemme tavoite on selvittää, miten tietyt amerikansuomalaiset mieltävät suomalaisuuden, ja miten he rakentavat kulttuuri-identiteettiään. Tutkimusaineistomme koostuu kahdesta dokumenttielokuvasta, Finnish American Lives ja Tradition Bearers, jotka sijoittuvat amerikansuomalaisiin yhteisöihin Michiganin ja Minnesotan osavaltioissa. Ne kuvaavat amerikansuomalaisten arkea, koostuen suomalaisuuteen liittyvistä narratiiveista. Tutkimuksemme jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa etsimme suomalaisuuteen viittaavia mielleyhtymiä, jotka jaottelemme viiteen temaattiseen kategoriaan. Toisessa osassa tutkimme dokumenttielokuvien amerikansuomalaisten kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä edellisen osion kategoriahavaintojen avulla että henkilöiden narratiiveissa ilmenevien yhteisöön kuulumista yhdistävien uskomusten, tapojen ja arvojen kautta. Tutkimuksen keskeisenä käsitteenä on myös identiteetin rakentuminen position kautta. Diskurssin- ja narratiivintutkimuksen lisäksi huomioimme tutkimuksessamme dokumenttielokuvissa esiintyvää musiikkia, liikkuvaa kuvaa sekä musta-valkoisia valokuvia. Tuloksemme osoittivat dokumenttielokuvien amerikansuomalaisten havainnoivan paljon suomalaisuuden piirteitä. Muistot suomalaisuudesta, suomalaisiin yhdistetyt piirteet, työ, kieli sekä tavat ja perinteet tulivat dokumenteissa voimakkaasti esille. Kaikista toistuvimmaksi teemaksi havaitsimme työn ja työteliäisyyden arvostuksen ja tärkeyden amerikansuomalaisten elämässä. Identiteetin rakentumisen pohjana Suomen, suomalaisuuden ja suomen kielen merkitys nousi narratiiveissa tärkeäksi teemaksi. Tärkeänä tuloksena totesimmekin amerikansuomalaisen identiteetin rakentuvan paljolti oman toiminnan vertaamisella käsitykseen oikeasta suomalaisesta toimintatavastafi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (172 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherFinnishness
dc.subject.othercultural identity
dc.subject.otherdiscourse analysis
dc.subject.othernarrative analysis
dc.title"Like Finlanders do in Finland" : associations with Finnishness and the construction of cultural identity in narrations of Finnish Americans in the documentaries Finnish American Lives and Tradition Bearers
dc.title.alternativeAssociations with Finnishness and the construction of cultural identity in narrations of Finnish Americans in the documentaries Finnish American Lives and Tradition Bearers
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506092255
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosKielten laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Languagesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.subject.methodDiskurssianalyysi
dc.date.updated2015-06-09T16:49:15Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysosuomalaisuus
dc.subject.ysokulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysoamerikansuomalaiset
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysoAmerikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record