Show simple item record

dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorMetsäpelto, Ville
dc.date.accessioned2015-06-08T08:09:32Z
dc.date.available2015-06-08T08:09:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1475357
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/46232
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin sivistyksen käsitettä modernin ihmisen kasvussa. Ensiksi kuvataan sitä, mitä tässä työssä tarkoitetaan modernilla maailman-, yhteiskunnan- ja ihmiskuvalla. Kuvauksen alkupuoli painottuu sekä maailman- että yhteiskuntakuvan tarkasteluun, joka liitetään modernin ihmisen maailmassa olemiseen. Loppupuolella tarkennetaan ihmiskuvan analyysia ja tuodaan esille Charles Taylorin (1931-) kautta niitä moderniin hermeneuttiseen ihmiskuvaan liittyviä jännitteitä, jotka haastavat modernin käsityksen sivistyksestä. Toisessa pääluvussa esitellään filosofisen hermeneutiikan tapaa tutkia sivistystä modernin ihmisen kasvussa, jossa ytimenä on ihmisen ymmärtävä ja tulkitseva suhde maailmaan. Tämän jälkeen esitellään pedagogisen toiminnan pääkäsitteitä, joita ovat kasvatus, sosialisaatio ja identiteetti. Nämä käsitteet ovat yhteydessä sivistyksen tulkintaan. Tutkimuksen painopisteenä on käsitehistoriallinen tarkastelu eli siinä selvitetään saksankielisen Bildung-käsitteen historiallisia juuria nojaten esimerkiksi Schillerin, Herderin, von Humboldtin ja Hegelin käsityksiin. Esille nostetaan muun muassa sellaisia ajattelijoita, joilla on vahvat yhtymäkohdat Taylorin esittämiin modernin ihmiskuvan mahdollisiin muotoiluihin ja ratkaisuihin. Lisäksi tuodaan esiin taustalla vaikuttavat perinteet, joita ovat antiikin paideia ja cultura animi sekä teologinen imago Dei -oppi. Näiden esittelyjen jälkeen esitellään modernin sivistyksen pääpiirteitä, jossa olennaisena näkökulmina ovat esimerkiksi kysymykset ihmiseksi tulemisesta ja ihmisyyden vaalimisesta ja kyvystä järkevään itsemääräämiseen. Lopuksi esitellään Hans-Georg Gadamerin (1900-2002) filosofiaa soveltaen mahdollinen tapa ymmärtää sivistysprosessi horisonttien sulautumisena ja dialogisuutena. Ihmisen sivistymisen mahdollisuus on tahdikkaasti suoritetuissa sivistyksellisissä dialogeissa. Työn keskeisenä loppupäätelmänä on, että sivistys on enemmän kuin pelkkää tietojen ja taitojen omaksumista tai oikeiden vastausten hakemista. Sivistyksessä on ennen kaikkea kysymys ihmiseksi kasvamisesta ja ihmisyyden jalostamisesta. Tutkielman liitteenä on suomentamani Gadamerin Warheit und Methode -teoksen alaluku Bildung, jonka suomentamisen avusta kiitän saksan kielen lisensiaatti Sointu Lehtistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (135 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherpaideia
dc.subject.othercultura animi
dc.subject.otherBildung
dc.titleSivistyksen käsite modernin ihmisen kasvussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201506082222
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2015-06-08T08:09:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysosivistys
dc.subject.ysomoderni
dc.subject.ysoihmiskuva
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record