Show simple item record

dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorHämäläinen, Tytti
dc.date.accessioned2015-05-15T11:26:56Z
dc.date.available2015-05-15T11:26:56Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45902
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan ammattikoululaisten nuorten tekstikäsityksiä. Tutkimusongelmani on, käsittävätkö opiskelijat tekstin kirjoitettuna ja monomodaalisena, vai hyväksyvätkö he tekstiksi myös monimodaalisia, muihinkin esitystapoihin nojaavia esityksiä. Tutkimuskysymykseni ovat, mikä ammattikoululaisen mielestä on teksti ja mitä kriteerejä hän tekstille asettaa. Tutkimusaihe on ajankohtainen ja siksi kiinnostava, että opetussuunnitelmauudistuksia on meneillään niin toisella asteella kuin peruskoulun puolellakin. Luonnollisesti uusissa opetussuunnitelmissa otetaan kantaa myös teksti- ja lukutaitoasioihin määrittelemällä näitä käsitteitä. Nämä määritelmät tulevat taas ohjaamaan opetusta tulevaisuudessa. Teoreettinen viitekehykseni nojaa laajan tekstikäsityksen, monilukutaidon ja multimodaalisen tekstin käsitteisiin ja määritelmiin. Näiden mukaan teksti on kielellisenä yksikkönä joustava ja voidaan tuottaa usean eri kanavan ja muotokielen välityksellä. Tekstimääritelmässä korostuu siis muodon sijaan pikemminkin sisällöllinen ja viestinnällinen funktio. Lähestyin tutkimusongelmaani kyselylomakkeen ja tekstinäytteiden avulla. Kyselyyn vastasi 30 ammattikoululaista eräästä suurehkosta ammattioppilaitoksesta Suomessa. Opiskelijat edustivat neljää tutkintolinjaa. Selvitin opiskelijoiden tekstikäsityksiä esittämällä heille kymmenen valitsemaani tekstinäytettä, joista jokaisen kohdalla esitin kysymyksen, onko näyte teksti vai ei. Käsittelin aineistoa sisällönanalyysin avulla muodostamalla aineistosta teemoja tekstin kriteereistä ja tyypittelemällä vastaajia heidän tekstikäsityksensä mukaan. Kuten odotettua, opiskelijoiden tekstikäsitys osoittautui monomodaaliseksi ja kirjoitettua kieltä suosivaksi. Vain muutama hyväksyi tekstiksi myös pääosin kuvaan nojaavan esityksen tai puhutun tekstin.fi
dc.format.extent27
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherteksti
dc.subject.othermultimodaalinen teksti
dc.subject.othertekstikäsitys
dc.subject.othermonilukutaito
dc.subject.otherammattikoulu
dc.title"Sanoja, selvää tekstiä!": ammattikoululaisten käsityksiä tekstistä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201505151860
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotKandidaatintutkielmafi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.date.updated2015-05-15T11:26:57Z
dc.rights.accesslevelopenAccessen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record