Show simple item record

dc.contributor.advisorVirokannas, Elina.
dc.contributor.authorVilen, Henriikka
dc.date.accessioned2015-04-28T18:33:32Z
dc.date.available2015-04-28T18:33:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472936
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45735
dc.description.abstractJYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Sosiaalityö VILEN, HENRIIKKA: Pro gradu -tutkielma, 90 sivua, 5 liitesivua Kevät 2015 Ohjaaja: Elina Virokannas Tutkielma käsittelee koettuja tuen elementtejä työvalmennuksessa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten koetut tuen elementit mahdollistavat voimaantumista työvalmennuksessa. Aineisto on kerätty havainnoiden osallistumalla viiden päivän ajan työvalmennusyksikön arkeen sekä haastattelemalla 13 työvalmennuksessa olevaa henkilöä. Aineisto on analysoitu temaattisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkielma asemoituu tieteenfilosofiselta taustalta löyhästi fenomenologiaan, koska tutkielman tarkoituksena on saada tietoa työvalmennuksessa olevien henkilöiden kokemuksista saadusta tuesta sellaisenaan. Aineistosta saatua tietoa tulkitaan suhteessa tutkijan omaan esiymmärrykseen sekä teoriatietoon aiheesta. Teoriaa ja aineistoa on yhteen sovitettu, jolloin analyysissä on teoreettisia kytkentöjä ja teoria toimii analyysin etenemisessä tukena. Analyysi aloitettiin jäsentelemällä aineistossa esiintyviä tukea antavia tekijöitä työvalmennuksessa. Ideana on ollut ymmärtää, mitä tuen elementtejä työvalmennuksessa koetaan olevan ja millaiset seikat mahdollistavat voimaantumista. Aineistoa jäsenneltiin teemoittelun avulla. Voimaantumisen orientaatioiksi muodostui viisi pääteemaa, joihin liittyy erilaisia tuen elementtejä. Orientaatiot on muodostettu työvalmennuksessa olevien henkilöiden kokeman tuen perusteella. Teemat ovat voimaantuminen yhteisöllisyydestä, voimaantuminen valmennussuhteessa, voimaantuminen vertaistuesta, voimaantuminen rakenteista sekä sisäinen voimaantuminen. Jokaisen voimaantumisen orientaation alle löytyi kokemusten perusteella erilaisia tuen elementtejä, jotka kuvaavat voimaantumisen mahdollistumista työvalmennuksessa. Tutkielman mukaan työvalmennus voi toimia monella tapaa voimaantumista tukevana elementtinä yksilön elämänpolulla. Työvalmennus sisältää monia eri nyansseja, jotka tarjoavat useampia tuen elementtejä mahdollistaen voimaantumista työvalmennuksessa olevan arjessa. Onnistuakseen työvalmennuksessa täytyy olla riittävästi resursseja ja mahdollisuus ottaa kunkin valmennuksessa olevan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioon työvalmennuksen sisältöjä suunniteltaessa. Osallisuuden lisäämiseen liittyvien menetelmien kehittämiseen on tarpeen kiinnittää huomiota työvalmennuksen sisältöjä suunniteltaessa. Riittävät resurssit ja osallisuuden vahvistaminen tekevät kunkin valmennuksessa olevan tavoitteet mahdollisiksi toteutua.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (90 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherTyövalmennus
dc.subject.othervoimaantuminen
dc.subject.othersosiaalinen tuki
dc.subject.otherkokemukset
dc.titleVoimaantumisen orientaatiot työvalmennuksessa : koetut tuen elementit voimaantumisen mahdollistajina
dc.title.alternativeKoetut tuen elementit voimaantumisen mahdollistajina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504281687
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2015-04-28T18:33:33Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysotyövalmennus
dc.subject.ysovoimaantuminen
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysokokemukset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record