Show simple item record

dc.contributor.advisorSakkinen, Markku
dc.contributor.authorAho, Petteri
dc.date.accessioned2015-04-14T10:34:18Z
dc.date.available2015-04-14T10:34:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1472133
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45626
dc.description.abstractJavaScript on saanut kritiikkiä hitaudesta ja lisäksi se on kärsinyt maineesta lelukielenä, joka on hyödyllinen vain suhteellisen yksinkertaisiin tehtäviin. Aikaisemmin web-sivut oli rakennettu pelkän HTML:n avulla staattisiksi sivuiksi. Ne näkyivät selaimessa aina samanlaisina ja muuttuivat vain, jos tiedostoa muokattiin palvelimella. Nykypäivänä useimmat web-sivut käyttävät JavaScriptiä, jonka tärkein tehtävä on lisätä web-sivuille vuorovaikutteisuutta ja dynaamista toiminnallisuutta. JavaScriptin käyttö on yleistynyt sen yksinkertaisuuden, joustavuuden, monipuolisten lisäosien ja tehokkaan suorituskyvyn ansiosta. Tutkimuksessa käytettiin aihepiirin kirjallisuuteen perustuvaa teoreettis-käsitteellistä tutkimusta ja suunnittelutieteellistä, konstruktiivista tutkimusta. Sen päätavoitteena oli täydentää aikaisempia tutkimustuloksia toteuttamalla erilaisilla menetelmillä kaksi toiminnallisuudeltaan ja ulkoasultaan samanlaista web-sovellusta ja vertailemalla niiden laatuominaisuuksia. Sovellusten tarkoitus on nauhoittaa ja tallentaa käyttäjän kirjaamia erilaisia työtehtäviä muistiin. Sovellusten tehokkuutta, ylläpidettävyyttä, kytkentää ja kokoa mitattiin standardointijärjestöjen määrittelemien laatustandardien avulla. Ensimmäisessä versiossa JavaScriptin tukena käytettiin kolmansien osapuolten tekemiä kirjastoja, automaatiotyökalua ja sovelluskehystä. Toinen versio ei käyttänyt tällaisia apuvälineitä. Tutkimus osoitti, että kirjastojen, automaatiotyökalun ja sovelluskehyksen käyttö heikensi sovelluksen tehokkuutta sivun alustusvaiheessa ja kasvatti sen kokoa. Alustuksen jälkeen näitä menetelmiä käyttävä sovellus toimi kuitenkin tehokkaammin kuin verrokkisovellus. Menetelmien käyttö parantaa sovelluksen ylläpidettävyyttä ja kytkentää. Nämä asiat vaikuttavat sovelluksen kehitys- ja ylläpitokustannuksiin. Kehittyneiden ja monipuolisten kirjastojen ja ominaisuuksien ansiosta negatiivinen käsitys JavaScriptistä vähenee jatkuvasti.fi
dc.description.abstractJavaScript has been criticized for its slowness and it has suffered from its reputation as a toy language that is useful only for relatively simple scripting tasks. Earlier web pages were constructed with plain old HTML as static pages. They looked always the same on a browser and changed only if a file was edited on a server. These days, most web pages use JavaScript because it is possible to create dynamic and interactive functionality with it. JavaScript has become a more common language because it is very simple to use, flexible, efficient and there is a wide range of add-ons. A theoretical and conceptual study based on literature, and constructive research based on design science were used as the research methods. The main purpose of this research was to build upon previous research results by implementing two web applications with similar functionality and layout, and comparing their quality attributes. The web applications were created using different methods. The purpose of the applications is to record different tasks that the user wants to save. The efficiency, maintainability, coupling and size of the applications were measured with the help of quality standards defined by standard organizations. The first version used JavaScript libraries, a task runner and a framework created by a third party. The second version did not use such tools. This study showed that the use of the libraries, task runner and framework decreased the efficiency of the application at the page initialization phase, and increased its size. After the initialization, however, the application built with those methods run more effectively than the other one. The maintainability and coupling of the application are improved through the use of these methods. The development and maintenance costs of the application are affected by these issues. As more advanced JavaScript libraries and applications become available, the negative perception of JavaScript will gradually improve.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (79 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherJavaScript
dc.subject.otherweb-sovellus
dc.subject.othersovelluskehys
dc.subject.otherautomaatiotyökalut
dc.subject.otherJavaScript-kirjastot
dc.subject.otherweb-sovellusten vertailu
dc.subject.otherkonstruktiivinen tutkimus
dc.titleJavaScript : ennen ja nyt
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201504141575
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2015-04-14T10:34:19Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoJavaScript
dc.subject.ysosovellukset (tietotekniikka)
dc.subject.ysosovelluskehykset
dc.subject.ysoverkko-ohjelmointi
dc.subject.ysosovellukset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record