Show simple item record

dc.contributor.advisorLaine, Timo.
dc.contributor.authorJokinen, Veera
dc.date.accessioned2015-03-30T18:43:00Z
dc.date.available2015-03-30T18:43:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1469024
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45583
dc.description.abstractJokinen, Veera. 2015. Aikuisuus nuorten kokemana. Nuorten kokemuksia aikuisten arjesta ja mielikuvia omasta tulevaisuudesta aikuisena. Kasvatustieteen pro gradu- tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia nuorten kokemuksellista suhdetta aikuisuuteen. Tavoitteena oli ymmärtää, miten nuoret kokevat heitä ympäröivien aikuisten arjen ja elämän, sekä millaisia tulevaisuuskuvia nuorilla on omasta aikuisuudestaan. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä nuorten kokemuksista ohjauksen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti fenomenologisen metodin ohjaamana. Kohdejoukkona toimivat 9.-luokkalaiset nuoret. Aineisto kerättiin keväällä 2014 kirjoitelmien ja haastatteluiden muodossa, ja se muodostuu 57 kirjoitelmasta ja neljästä haastattelusta. Aineisto litteroitiin ja analysoitiin fenomenologisen analyysin mukaisesti erikseen kirjoitelmien ja haastatteluiden osalta. Nuorten tavat kokea aikuisuus osoittautuivat yksilöllisiksi ja monimuotoisiksi. Nuorten kokemuksista oli tulkittavissa yhteinen malli, jossa aikuisen elämä muodostui perheen, työn ja vapaa-ajan kokonaisuudeksi. Neljän nuoren yksilöllisiä tulevaisuuskuvia yhdistivät omista mielenkiinnonkohteista ja arvoista kiinnipitäminen, mielekkään tai merkityksellisen työn löytäminen, ystävien ja vapaa-ajan harrastusten tärkeys sekä perheen ja suvun merkitys. Nuorten kuvauksissa elämä näyttäytyi kokonaisuutena, jossa esimerkiksi työ sai merkityksensä myös vapaa-ajan ja ystävyyssuhteiden kautta. Nuorten kokemusten ja tulevaisuuskuvien kokonaisvaltaisuus tulisi huomioida myös ohjauksessa, jossa nuoria tulisi tukea oman tulevaisuuteensa rakentamisessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (92 s.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherNuoruus
dc.subject.otheraikuisuus
dc.subject.otherkokemus
dc.subject.othertulevaisuuskuva
dc.subject.otherohjaus
dc.titleAikuisuus nuorten kokemana : nuorten kokemuksia aikuisten arjesta ja mielikuvia omasta tulevaisuudesta aikuisena
dc.title.alternativeNuorten kokemuksia aikuisten arjesta ja mielikuvia omasta tulevaisuudesta aikuisena
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201503301530
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.date.updated2015-03-30T18:43:01Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoaikuisuus
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysotulevaisuus
dc.subject.ysoohjaus (neuvonta ja opastus)
dc.subject.ysoarki
dc.subject.ysoohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record