Show simple item record

dc.contributor.advisorVallius, Elisa
dc.contributor.advisorKuitunen, Markku
dc.contributor.advisorProietti, Nicolas
dc.contributor.authorSaltiola, Sami
dc.date.accessioned2015-03-03T15:35:22Z
dc.date.available2015-03-03T15:35:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1467556
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45435
dc.description.abstractJätteenkäsittely-yritys SORPA käsittelee suurimman osan Islannin pääkaupunkiseudulla syntyvästä jätteestä. Osa jätteestä kierrätetään ja osa menee ulkomaille jatkokäsittelyyn, mutta joka päivä suuri määrä kiinteää yhdyskuntajätettä viedään läjitettäväksi Álfsnesin kaatopaikalle pääkaupungin läheisyyteen. Jätteen kaatopaikalle sijoittamisen tulisi olla aina viimeinen ja äärimmäinen vaihtoehto jätteenkäsittelyssä, koska tällöin jäte jää pysyvästi saastuttamaan maaperää. Nykyisessä kulutusyhteiskunnassa syntyvän jätteen määrä on ollut perinteisesti suorassa vuorovaikutussuhteessa elintasoon nähden mutta jätevirta ei voi kasvaa ikuisesti koska jätteen loppusijoitustila on rajallinen. Uuden kaatopaikan perustaminen on hyvin epäsuotuisaa ja vallitsevia standardeja vastaan, joten jotakin muuta on tehtävä. Tutkimalla SORPAn nykyistä jätteenkäsittelyjärjestelmää ja jäteprofiilia oli mahdollista arvioida ja löytää uusia ehdotuksia Álfsnesin kaatopaikan jätevirran ohjaamiseksi muualle. Jätevirran ohjaamisen mahdollisuuksia Islannin pääkaupungissa kartoitettiin tutkimalla yksityiskohtaisesti SORPAn tämänhetkistä järjestelmää, jota seurasi Suomessa kehitetyn ARVI-työkalun analyysi. ARVI-työkalussa arvioitiin kolmea eri vaihtoehtoa; kustannustehokasta, ympäristöystävällistä ja tasapainotettua, ja analyysi päätettiin jokaiselle vaihtoehdolle yksityiskohtaisesti tehtyyn tarkasteluun mahdollisimman todenmukaisten ja käyttökelpoisten parannusten mahdollistamiseksi nykyiselle systeemille. Pääpaino jätteen muualle ohjaamisessa oli yhdyskuntajätteessä, kunnollisessa jätteen erottelussa ja kierrätyksessä.fi
dc.description.abstractWaste management company SORPA treats most of the waste generated in Greater Reykjavík Area of Iceland. Some of the produced waste is recycled either in domestic locations or taken abroad for further treatment but every day a remarkable amount of solid waste ends up being landfilled to Álfsnes landfill near the capital. Landfilling solid waste should always be the last and ultimate option in waste treatment since it deposits the waste into the soil forever. The waste generation of modern consumer-society has been traditionally in close relationship with increasing living standards but the waste amount cannot keep increasing indefinitely because the space for final deposit is limited. Founding a new landfill site would be highly unfavorable and against the prevalent standards so something else needs to be done. By examining the current waste management system and waste profile of SORPA, it was possible to evaluate and find new suggestions to improve solid waste diversion from Álfsnes landfill. Possibilities for solid waste diversion in the capital of Iceland were evaluated by studying the current situation of the waste management in Greater Reykjavík area in detail, followed by an analysis with ARVI analysis tool developed in Finland. Three alternatives were examined in ARVI tool; cost-effective, environmentally friendly and balanced, and the analysis was concluded with a more detailed inspection of each individual alternative to produce realistic and applicable improvements for the current setup to divert waste from the landfill. Emphasis in waste diversion was in municipal solid waste, proper sorting and recycling.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (67 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherimproved
dc.subject.othersolid waste
dc.subject.otherlandfill diversion
dc.subject.otherreduction
dc.subject.otherARVI tool
dc.subject.otherwaste stream
dc.subject.otherwaste management
dc.subject.otherIceland
dc.titleEvaluation of new alternatives to improve landfill waste diversion in Reykjavík, Iceland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201503031408
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2015-03-03T15:35:22Z
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysojätteet
dc.subject.ysoyhdyskuntajätteet
dc.subject.ysokaatopaikat
dc.subject.ysoIslanti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record