Show simple item record

dc.contributor.advisorKeränen, Marja.
dc.contributor.authorPernu, Eetu
dc.date.accessioned2015-02-13T11:42:16Z
dc.date.available2015-02-13T11:42:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1466302
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45315
dc.description.abstractSuomen turvallisuus on ollut voimakkaan murroksen kynnyksellä Euroopan unionin aikakaudella. Kun Suomen haluttiin vielä 1990-luvulla pidättäytyä kansainvälisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön ulkopuolella, niin on se suhtautunut viimeistään Lissabonin sopimuksen hyväksymisen myötä hyvin positiivisesti kansainvälisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön kehittämiseen. Muutos Suomen turvallisuuden käsittämisen laajentumisessa on tutkielmani mukaan ollut hyvin merkitsevän luonteinen. Suomen turvallisuuskäsitteen identifikaation muutosta EU -jäsenyyden aikakaudella tutkivan pro gradu tutkielmani rakenne pohjautuu kahteen analyysiin. Ensimmäisessä perustelen laajasti tutkimushypoteesiani, jonka mukaan Suomi on sisäistänyt turvallisuuskäsitteeseensä eurooppalaisia, laajan ja kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen mukaisia arvoja. Tutkielman toisen analyysin metodi perustuu Kenneth Burken identifikaatioanalyysin ja Barry Buzanin turvallisuustutkimuksen teorioihin. Tutkimusaineistonani käytän Suomen vuosien 1995, 1997, 2001, 2004, 2009 & 2012 valtioneuvoston teettämiä turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja. Metodin avulla pyrin etsimään aineistosta erityisesti sellaisia turvallisuusretoriikalle tyypillisiä piileviä piirteitä, joilla turvallisuuden käsittämiseen on voitu vaikuttaa pitkän aikavälin tarkastelussa. Analyysin tavoitteena on eritellä sellaista turvallisuusretoriikan luonnetta, jolla käsitettä on kunkin selonteon kielenkäytössä pyritty käyttämään. Analyysi on luonteeltaan kvalitatiivinen ja se keskittyy vahvasti laajan ja kokonaisvaltaisen turvallisuuskäsityksen sotilaalliseen turvallisuuden muutosten määrittämiseen, koska tutkimusaineiston selonteot analysoivat pääsääntöisesti tällä sektorilla syntyneitä muutoksia. Tutkielman lopuksi kokoan tutkimustuloksissa yhteen sellaiset hypoteesin kannalta merkittävät turvallisuuden käsittämisen muutokseen vaikuttaneet keinot, joiden voidaan katsoa selittävän turvallisuuskäsitteen muutosta vuosina 1995 – 2012. Lähtökohtaisesti keinoja löytyi varsin kattavasti, minkä voidaan katsoa osaltaan vahvistaneen tutkimushypoteesini paikkansa pitävyyttä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (141 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherSuomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
dc.subject.otheridentifikaatioteoria
dc.subject.otherlaaja- ja kokonaisvaltainen turvallisuuskäsitys
dc.subject.otherturvallisuus
dc.subject.otherturvallisuusargumentointi
dc.titleSuomen turvallisuuden murros : turvallisuuskäsitteen laajentuminen Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa vuosina 1995 - 2012
dc.title.alternativeTurvallisuuskäsitteen laajentuminen Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa selonteoissa vuosina 1995 - 2012
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201502131309
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2015-02-13T11:42:17Z
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysoturvallisuus
dc.subject.ysoturvallisuuspolitiikka
dc.subject.ysopuolustuspolitiikka
dc.subject.ysoargumentointi
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record