Show simple item record

dc.contributor.advisorRousi, Rebekah
dc.contributor.authorRenko, Roni
dc.date.accessioned2014-12-31T07:38:40Z
dc.date.available2014-12-31T07:38:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1464996
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/45000
dc.description.abstractIhmisen kognitiiviselta suorituskyvyltä vaaditaan yhä enemmän nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa ja kognitiivisen kuormituksen kasvu vaikuttaa jo ihmisen evoluutioon. Suorituskykyä on kuitenkin mahdollista tehostaa normaalien rajoitusten yli muun muassa lisäämällä teknologiaa esimerkiksi ympäristöön tai suoraan ihmiskehoon. Tässä tutkielmassa pyritään selvittämään, mitä teknologioita voidaan käyttää kognitiivisen suorituskyvyn tehostamiseen ja mitä haasteita niiden yleistymiseen liittyy. Tehostamisen teknologiat on jaoteltu ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisista teknologioista tarkastellaan älykkäitä ympäristöjä, kollektiivista tietämystä sekä puettavaa teknologiaa. Sisäisistä teknologioista käsitellään kognitiivista suorituskykyä tehostavia lääkkeitä ja implantteja. Teknologiat tarjoavat valtavan määrän potentiaalisia käyttökohteita. Tässä tutkielmassa niitä käsitellään kuitenkin vain perusterveen ihmisen näkökulmasta. Teknologioiden esittelyn yhteydessä tuodaan esille niiden avulla saavutettavia hyötyjä, mutta vastapainoksi käsitellään myös niihin liittyviä eettisiä ongelmia sekä teknisiä, sosiaalisia ja taloudellisia rajoitteita. Tutkielman keskeisimpinä tuloksina ovat kognitiivisen suorituskyvyn tehostamisella saavutettavat hyödyt sekä teknologioihin kohdistuvat asenteet. Esimerkiksi ihmisen aisteja on mahdollista tehostaa yli niiden luonnollisten rajojen. Muun muassa implanteilla on jo nykypäivänä mahdollista toteuttaa yli-inhimillisen tarkka kuulo- ja näköaisti. Toisaalta tutkielma tarjoaa mahdollisuuden myös teknologioihin liittyvien haasteiden tarkasteluun. Erityisesti ihmiskehon sisälle asennettaviin teknologioihin liittyy useita ratkaisemattomia eettisiä ongelmia, kuten lisääntyvä epätasa-arvo ja teknologioiden väärinkäyttö. Tutkielman yhteydessä tehdyn kyselyn kautta on saatu suuntaa-antavia tuloksia siitä, että ihmiskehon ulkopuolisiin teknologioihin suhtaudutaan sisäisiä teknologioita hyväksyvämmin.fi
dc.description.abstractThere is a constantly growing workload for cognitive functions in today’s information society and the increase in cognitive load has already started to affect human evolution. However, it is possible to enhance cognition to push human abilities over their natural limits. This can be done, for instance, by augmenting the environment with technology or adding components inside the human body. The aim of this thesis is to examine, what technologies can be used in cognitive enhancement and what kinds of challenges exist in their widespread adoption. In this thesis, cognitive enhancement technologies have been categorized into external and internal. The external technologies include smart environments, collective knowledge and wearable technologies. The internal technologies consist of cognitive enhancing drugs and implants. Technologies provide a vast number of possibilities. However, this thesis focuses mainly on enhancing the healthy. In addition to introducing the technologies with their potential benefits, some ethical problems are discussed along with technical, social and economical limitations. The main findings of this thesis include the possible benefits of cognitive enhancement as well as the attitude towards enhancing technologies. With implants, for example, human senses can be improved beyond their natural boundaries. Implants can already be used to create superhuman hearing and sight. On the other hand, this thesis provides a basis for critical analysis of the challenges caused by cognitive enhancement technologies. There still remains unsolved ethical questions especially with internal technologies, such as increasing inequality and technology abuse. Additionally, the results gained via the survey conducted for this thesis suggest that external enhancing technologies are generally more acceptable than the external technologies.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (49 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.subject.otherälykäs ympäristö
dc.titleKognitiivisen suorituskyvyn tehostaminen teknologian avulla : asenteet ja yleistymisen haasteet
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201412313593
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.date.updated2014-12-31T07:38:41Z
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoasenteet
dc.subject.ysoetiikka
dc.subject.ysoimplantit
dc.subject.ysomuisti
dc.subject.ysoteknologia
dc.subject.ysoälytekniikka
dc.subject.ysokognitiiviset taidot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record