Show simple item record

dc.contributor.advisorBackman, Jussi
dc.contributor.advisorMoisio, Olli-Pekka
dc.contributor.authorLaaksonen, Mari
dc.date.accessioned2014-11-26T20:43:26Z
dc.date.available2014-11-26T20:43:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1452015
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44748
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ DIFFÉRANCEN TEKO Performatiivisuus Jacques Derridan filosofisessa kirjoituksessa Mari Laaksonen Filosofia pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteellinen laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Olli-Pekka Moisio ja Jussi Backman Syyslukukausi 2014 59 sivua Tässä tutkielmassa sovellan J.L. Austinin performatiivisuuden käsitettä ranskalaisfilosofi Jacques Derridan muotoileman différancen käsitteen analyysiin fonosentrismin kritiikin sekä strategisen kirjoituksen konteksteissa. Performatiivin käsitteen tausta on J.L. Austin tekemässä erottelussa performatiivisten ja konstatiivisten lausumien välille. Konstatiivit viittaavat lausumiin, jotka kuvailevat jotakin asiantilaa. Performatiiviset ilmaukset viittaavat sen sijaan kielellisen ilmauksen toiminnalliseen ulottuvuuteen, ja ovat esimerkiksi kehoituksia tai käskyjä. Austin muotoili käsitteensä alun perin puhutun kielen analyysiin pitkälti rakentuneissa sosiaalisissa tilanteissa. Jonathan Cullerin sekä Jacques Derridan kommenttien kautta pyrin tutkielmassani lähestymään kysymystä siitä, miten performatiivin käsitettä voitaisiin soveltaa tekstuaalisessa ympäristössä. 2 Fonosentrismi viittaa Derridan analysoimaan, filosofian traditiossa toistuvaan puheen ja kirjoituksen väliseen hierarkiseen vastakkainasetteluun, jossa puhe mielletään ensisijaiseksi, ja kirjoitus puheen kuvaksi. Tutkielmassani käyttämä dekonstruktion tai strategisen kirjoituksen käsite on Derridan varhainen muotoilu. Tässä muotoilussa dekonstruktio nähdään kaksivaiheisena prosessina, joka kulkee hierarkisen vastakkainasettelun kääntävän ”nurinkääntämisen vaiheen” sekä filosofisten kentän dekonstruktiivisen uudelleen järjestämisen kautta. Toiselle vaiheella on olennaista, että se pystyy jollain tavoin perustelemaan eroamisen dekonstruoitavalta kentältä. Suhteessa näihin kahteen käsitteeseen analysoin Derridan différancen performatiivista luonnetta. Uudissanan différance muotoilu perustuu ääntymättömään eroon sanan différance ja ranskan kielen eroa tarkoittavan sanan différence välillä. Äänteellinen puhe ei pysty tuottamaan kielellistä erottelua käsitteiden välillä, vaan puhuttu muoto joutuu aina viittaamaan kirjoittettuun muotoon. Suhteessa fonosentriseen traditioon – eli puheen ja kirjoituksen väliseen hierarkkiseen vastakkainasetteluun, jossa puhe arvotetaan kirjoitusta korkeammalle – différancen voidaan nähdä kääntävän ympäri puheen ja kirjoituksen välisen hierarkian. Toisaalta différance järjestää kenttää tavalla, joka tekee hierarkkisen ja binaarisen suhteen mahdottomaksi. Différancen asettuminen filosofiassa toistuvien vastakkainasettelujen, kuten puhe-kirjoitus, läsnäolo-poissaolo, olennainen-marginaalinen, tuolle puolen tuottaa filosofisten käsityksen kentälle tilan, jota ei ollut ennen différancen ilmaantumista, ja joka ei enää ole ymmärrettävissä tradition vastakkainasetteluista käsin. Pyrin tässä tutkielmassa käsitteellistämään tätä kirjoituksen toimintaa performatiivisuuden kautta.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherDerrida, Jacques
dc.subject.otherAustin, John Langshaw
dc.titleDifférancen teko : performatiivisuus Jacques Derridan filosofisessa kirjoituksessa
dc.title.alternativePerformatiivisuus Jacques Derridan filosofisessa kirjoituksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411263383
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2014-11-26T20:43:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoperformatiivisuus
dc.subject.ysodekonstruktio


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record