Show simple item record

dc.contributor.authorHallman, Sanna
dc.date.accessioned2014-11-25T10:16:36Z
dc.date.available2014-11-25T10:16:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1451972
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44732
dc.description.abstractTässä työssä tutkittiin kasvihuonekokein kolmessa eri lämpötilassa (300, 375 ja 475 ºC) tuotetun koivubiohiilen (80 tn/ha) vaikutusta glyfosaatin, aminometyylifosfonihapon (AMPA) ja fosforin (PO4-P) huuhtoutumiseen maaperästä. Lisäksi esiteltiin glyfosaatin ja fosforin keskinäistä vuorovaikutusta maaperässä sekä biohiilen tuotantoon liittyvien muuttujien vaikutusta torjunta-aineiden ja ravinteiden huuhtoutumiseen. Tutkimuksen mukaan maaperän biohiililisäykset vähentävät glyfosaatin huuhtoutumista keskimäärin 71 % ja AMPA:n huuhtoutumista keskimäärin 36 %. Biohiililisäykset eivät kuitenkaan vaikuttaneet tilastollisesti merkitsevästi fosforin huuhtoumaan. Biohiilen tuotantolämpötilalla ei ollut merkitsevää vaikutusta glyfosaatin ja AMPA:n huuhtoumiin. Tutkimuksen puitteissa ei ollut mahdollista selvittää luotettavasti eri lämpötiloissa tuotettujen biohiilten välisiä eroja, sillä toistojen määrä oli pieni ja huuhtoumien hajonta suuri. Hypoteesin vastaisesti työssä saatiin kuitenkin viitteitä siitä, että matalassa lämpötilassa tuotettu biohiili saattaa vähentää huuhtoutumista eniten. Glyfosaatin huuhtoutuminen vähentyi laskennallisesti keskimäärin 81 % ja AMPA:n 46 %, kun hiillon loppulämpötila oli 300 ºC. Loppulämpötilan 475 ºC biohiili puolestaan vähensi huuhtoumia keskimäärin 58 % (glyfosaatti) ja 23 % (AMPA). Pyrolyysilämpötilan vaikutus biohiilen glyfosaatin pidätyskykyyn vaatii jatkotutkimusta. Biohiilen käyttöön liittyy runsaasti mahdollisuuksia vähentää haitallisten aineiden kulkeutumista maaperässä. Biohiilen, glyfosaatin ja fosforin vuorovaikutus maaperässä on kuitenkin monimutkaista ja siihen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten maaperän laatu, kasvillisuus, biohiilen ominaisuudet ja aineiden yhteisvaikutukset. Biohiiltä voidaan mahdollisesti hyödyntää tehokkaasti huuhtoumien vähentämisessä käyttökohteen ominaispiirteet huomioiden esimerkiksi salaojissa ja kaltevien peltojen reunoilla.fi
dc.description.abstractThis study investigated the influence of birch-derived biochar (80 ton/ha) on the leaching of glyphosate, aminomethylphosphonic acid (AMPA) and phosphorus (PO4-P) in soil in greenhouse conditions. The biochar used in the experiment was produced through pyrolyses at three different temperatures (300, 375 and 475 ºC). The additional objectives were to present the interaction of glyphosate and phosphorus in soil and the effects that different variables related to a biochar production have on pesticide and nutrient leaching. The results showed that the application of biochar reduced the leaching of glyphosate by 71 % and AMPA by 36 % in soil. It was not possible to indicate which features of biochar reduced the leaching. The application of biochar did not affect significantly the leaching of phosphorus (PO4-P). The effects of pyrolysis temperatures on glyphosate and AMPA leaching were not statistically significant either. Due to the variation in the leachability and the little amount of replicates it was not possible to reliably indicate the differences between biochars. However, contrary to the hypothesis there were some indications that the biochar produced in low temperatures might be the most effective in reducing the leaching of glyphosate. The biochar obtained from a low temperature pyrolysis (300 ºC) demonstrated computationally the most significant reducing of leaching. The leaching of glyphosate and AMPA reduced 81 % and 46 % compared to the control treatment, respectively. With the amendment of 475 ºC biochar in the soil, total glyphosate and AMPA leachates decreased by 58 % and 23 %, respectively. More studies are needed to investigate the effects of pyrolysis temperatures on glyphosate leaching. Adding biochar to soil is a promising way to reduce the leaching of harmful substances. Soil-biochar additions could be an effective way to reduce leaching especially in clearly defined targets, such as drainages and the edges of slope fields. However, the interaction of biochar, glyphosate and phosphorus in soil is complicated and many things, like the quality of soil, vegetation, the features of biochar and the combined effects of substances in soil affect the interaction.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (63 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherbiohiili
dc.subject.otherglyfosaatti
dc.subject.otherfosfori
dc.subject.otherhuuhtoutuminen
dc.subject.othermaaperä
dc.subject.otherrikkakasvien torjuntaaine
dc.subject.otherbiochar
dc.subject.otherglyphosate
dc.subject.otherphosphorus
dc.subject.otherleaching
dc.subject.othersoil
dc.subject.otherherbicide
dc.titleBiohiilen vaikutus torjunta-aineiden ja ravinteiden huuhtoutumiseen peltomaassa : esimerkkeinä glyfosaatti ja fosfori
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201411253354
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineYmpäristötiede ja -teknologiafi
dc.contributor.oppiaineEnvironmental science and technologyen
dc.date.updated2014-11-25T10:16:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi4015
dc.subject.ysobiohiili
dc.subject.ysoglyfosaatti
dc.subject.ysofosfori
dc.subject.ysohuuhtoutuminen
dc.subject.ysomaaperä
dc.subject.ysoherbisidit
dc.subject.ysorikkakasvit
dc.subject.ysotorjunta-aineet
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record