Show simple item record

dc.contributor.authorKeränen, Katja
dc.date.accessioned2014-10-08T19:14:46Z
dc.date.available2014-10-08T19:14:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446868
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44391
dc.description.abstractTIIVISTELMÄ Ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuus fyysiseen toiminnallisuuteen aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla, Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, Katja Keränen, FTES011, Pro gradu-tutkielma, Jyväskylän yliopisto, Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Terveystieteiden laitos, Kevät 2014, 35 sivua, 6 liitettä. Ohjaajat: Ari Heinonen ja Tuulikki Sjögren Tutkimuksen tausta: Suomessa sairastuu 25 000 ihmistä aivoverenkiertohäiriöön joka vuosi. Noin puolelle sairastuneista jää neurologisia vaurioita päivittäiseen toimintakykyyn ja 40%:a tarvitsee pitkäaikaista kuntoutusta. Ohjaus ja neuvonta ovat yleisimmin käytetyt ohjausmenetelmät aivoverenkiertohäiriön jälkeisessä kuntoutuksessa. Ohjauksen ja neuvonnan tutkimusnäyttö on epäselvää. Tutkimuksen tarkoitus: Tutkia aivoverenkiertohäiriö-kuntoutujien ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuutta fyysiseen toiminnallisuuteen RCT-tutkimusten perusteella. Menetelmät: Systemaattinen kirjallisuushaku tehtiin 1/ 2007-3/2007 sähköisiin tietokantoihin: CINAHL (1982-3/2007), MEDLINE (1950-1/2007) ja EMBASE (-2/2007). Tätä tutkimusta varten tehtiin kaksi lisähakua Ovid-tietokannassa MEDLINE (7/2008-9/2011) sekä MEDLINE ja CINAHL (11/2011-12/2012). Hakutermit (MeSH) olivat: strength training, resistance training, aerobic training, motor control, motor learning, counselling, guidance, randomized controlled trial, random allocation, systematic review, stroke, hemiplegia, cerebrovascular disorders, brain ischemia, cerebrovascular accident, brain infarction ja adult. Lisähaussa termit tarkensivat hakua: stroke, counselling and physical activity. Ohjausta annettiin potilaalle tai potilaalle ja hänen omaiselleen/avustajalleen terveydenhuollon henkilökunnan tai potilaan omaisen/avustajan toimesta. Suurin osa tutkittavista oli akuutteja potilaita (0-3 kk sairastumisesta). Kaikki sisäänottokriteerit täyttäneet tutkimukset otettiin mukaan. Tutkimusten laadun arviointi perustui Van Tulderin modifioituun luokitteluun. Meta-analyysi tehtiin tutkimuksessa kahdelle alaryhmälle:1) Ohjaus ja 2) Neuvonta ja ohjaus. Tulokset: Tutkimuksen kriteerit täyttivät yhdeksän satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta. Tulosten mukaan ei ”Ohjaus”-interventiolla (p = 0.45) eikä “Neuvonta ja ohjaus”-interventiolla (p = 0.19) ollut vaikutusta fyysiseen toiminnallisuuteen aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla. Yhteenveto: ”Ohjaus”- ja ”Neuvonta ja ohjaus”-interventioilla ei ole vaikutusta fyysiseen toiminnallisuuteen aivoverenkiertohäiriön sairastaneilla. Lisätutkimuksia tarvitaan ohjauksen ja neuvonnan termien määrittämiseksi sekä pelkän ohjauksen ja neuvonnan vaikuttavuuden arvioimiseksi aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuksen kehittämiseksi. Asiasanat: AVH-kuntoutus, ohjaaminen, neuvonta, fyysinen toiminnallisuusfi
dc.description.abstractABSTRACT Effectiveness of counselling and guidance on physical functioning after stroke. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Katja Keränen, FTES011, Master`s Thesis on Physiotherapy, University of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences/Department of Health Sciences, Spring 2014, 35 pages, 6 appendices. Tutors: Ari Heinonen and Tuulikki Sjögren Background: In Finland there are total of 25 000 stroke incidents per year. About half of the incident people have neurological injuries in activities of daily living and 40% will need long term rehabilitation. Counselling and guidance are the most used treatment methods in stroke rehabilitation. Evidence of the effects of counselling and guidance is unclear. Objective: To determine the evidence of effectiveness of counselling and guidance for physical functioning after stroke by reviewing the results of randomized controlled trials (RCTs). Methods: A systematic literature search was performed in 1/ 2007-3/2007 in CINAHL (1982-3/2007), MEDLINE (1950-1/2007) and EMBASE (-2/2007).Two additional searches were completed in Ovid for this systematic review-study, both MEDLINE (7/2008-9/2011) and; also MEDLINE and CINAHL (11/2011-12/2012). The search terms (MeSH) were: strength training, resistance training, aerobic training, motor control, motor learning, counselling, guidance, randomized controlled trial, random allocation, systematic review, stroke, hemiplegia, cerebrovascular disorders, brain ischemia, cerebrovascular accident, brain infarction and adult. In an additional search the more specific terms were stroke, counselling and physical activity. All the randomized controlled studies which met the inclusion criterion were included in the review. The counselling and guidance on patient or on patient and his/her relative or carer was provided by any health professional person or patient`s relative or carer. Most of the RCTs included acute stroke patients (0-3 months from the stroke). Meta-analysis was performed for two subgroups of studies: 1) Counselling and 2) Guidance and counselling. The quality assessment of these studies was based on the criteria adapted by Van Tulder. Results: Nine RCTs met inclusion and exclusion criteria in the review. According to the Counselling outcomes, there was found high evidence that “Counselling” outcomes did not improve physical functioning after stroke (p = 0.45). There was moderate evidence which indicates that “Guidance and counselling” did not improve physical functioning after stroke (p = 0.19). Conclusion: “Counselling” or “Guidance and counselling” did not improve physical functioning after stroke. Further studies are needed to determine the definition of counselling and guidance; and to investigate the effect of counselling and guidance without any other treatment simultaneously to develop stroke rehabilitation. Keywords: stroke rehabilitation, counselling, guidance, physical functioningen
dc.format.extent1 verkkoaineisto (59 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAVH-kuntoutus
dc.subject.otherohjaaminen
dc.subject.otherneuvonta
dc.subject.otherfyysinen toiminnallisuus
dc.titleEffectiveness of counselling and guidance on physical functioning after stroke : a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201410082955
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosTerveystieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFysioterapiafi
dc.contributor.oppiainePhysiotherapyen
dc.date.updated2014-10-08T19:14:47Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi50422
dc.subject.ysoaivoverenkiertohäiriöt
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysoneuvonta
dc.subject.ysotoiminnallisuus
dc.subject.ysofyysinen toimintakyky


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record