Show simple item record

dc.contributor.authorRantanen, Maarit
dc.date.accessioned2014-09-25T16:49:03Z
dc.date.available2014-09-25T16:49:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1446077
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/44334
dc.description.abstractEtsivässä nuorisotyössä autetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella tai muuten tuen tarpeessa olevia nuoria tukemalla heitä ongelmatilanteissa ja ohjaamalla heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan etsivää nuorisotyötä siihen osallistuneiden nuorten kokemusten kautta hyödyntäen fenomenologista tutkimusotetta. Tarkastelun kohteena ovat kokemukset etsivästä nuorisotyöstä ja sen merkityksestä nuorten elämänkulkuun. Tutkimusaineisto kerättiin avoimilla haastatteluilla kahdeksalta etsivään nuorisotyöhön osallistuneelta nuorelta. Aineiston analysoinnissa sovellettiin fenomenologista analyysia. Analyysin ensimmäisen päävaiheen lopuksi muodostui kahdeksan yksilökohtaista merkitysverkostoa. Toisen päävaiheen jälkeen muodostui analyysin päätulokset: yksi yleinen merkitysverkosto etsivään nuorisotyöhön liittyvistä kokemuksista sekä seitsemän elämänkulkuun liittyvää yleisen merkitysverkoston tyyppiä. Etsivään nuorisotyöhön liittyvät kokemukset oli jäsennettävissä viiteen sisältöalueeseen: onnistuminen yksilöllisen elämäntilanteen huomioimisessa, etsivään nuorisotyöhön osallistuminen arjen rytmittäjänä, etsivän nuorisotyöntekijän roolin merkityksellisyys, oman päätösvallan kunnioittamisen tärkeys sekä auttamisen ja tukemisen tärkeys. Kokemukset etsivän nuorisotyön merkityksestä elämänkulkuun jäsentyivät myös viiteen sisältöalueeseen: elämäntilanteen haastavuus ennen etsivää nuorisotyötä, ohjautuminen etsivään nuorisotyöhön tukea tarvitsevassa elämäntilanteessa, mielekkään suunnan löytäminen elämälle, luottavaisuus tulevaisuuteen sekä muutos itseen ja omaan elämään suhtautumisessa. Yksilöllisen elämäntilanteen ja tuen tarpeen huomioivaa etsivää nuorisotyötä pidettiin toimivana kokonaisuutena, ja nuorilla oli toiminnasta positiivisia kokemuksia. Avun ja tuen saaminen sekä nuoren kuunteleminen nuoren päätösvaltaa kunnioittaen koettiin tärkeäksi. Toimintaan osallistumisella koettiin olleen suuri merkitys elämänkulun kannalta. Sen myötä nuoret kokivat saaneensa arkea rytmittävää tekemistä ja tukea mielekkään elämänsuunnan löytämiselle. Tulevaisuuteen suhtauduttiin nuorisotyöhön osallistumisen jälkeen toiveikkaammin, ja oma asenne itseä kohtaan muuttui osalla myönteisemmäksi. Etsivän nuorisotyön toteutuksen kannalta on tärkeää, että nuori haluaa ulkopuolista tukea ja on motivoitunut oman tulevaisuutensa suunnitteluun. Työntekijän osalta on tärkeää, että hän onnistuu luomaan turvallisen ja välittävän ilmapiirin sekä muodostamaan luottamuksellisen suhteen nuoren kanssa. Olennaista on myös se, että nuorten saatavilla on riittävästi tietoa etsivän työn tarjoamasta tuesta ja ohjauksesta. Huomiota tulisi kiinnittää nuorten ohjautumiseen etsivään työhön. Kehittämistä kaipaa erityisesti tuen tarpeessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tunnistaminen ja saattaminen etsivän nuorisotyön piiriin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherEtsivä nuorisotyö
dc.subject.othernuorisotyö
dc.subject.othernuoruus
dc.subject.otherfenomenologinen tutkimus
dc.title"Ensimmäistä kertaa tuntui, että oikeesti jotain kiinnosti mun asiat" : nuorten kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä
dc.title.alternativeNuorten kokemuksia etsivästä nuorisotyöstä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201409252867
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2014-09-25T16:49:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoetsivä nuorisotyö
dc.subject.ysonuorisotyö
dc.subject.ysonuoruus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoelämänkaari


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record