Show simple item record

dc.contributor.authorHirvonen, Sarianna
dc.date.accessioned2014-07-03T13:13:38Z
dc.date.available2014-07-03T13:13:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1438534
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43888
dc.description.abstractTämä pro gradu -tutkielma käsittelee kulttuuri-identiteetin ”rakoja” (eng. Identity gaps) kahdessa Zadie Smithin monikulttuurisessa romaanissa: Valkoiset hampaat (2001) ja Kauneudesta (2006). Identiteettirakojen (identity gaps) käsite on osa erästä viestinnän identiteettiteoriaa (Communication Theory of Identity eli CTI), jonka mukaan identiteetit koostuvat neljästä eri kehyksestä (eng. Identity frames): henkilökohtainen (personal), esitetty (enacted), henkilöidenvälinen (relational) ja yhteisöllinen (communal). Nämä kehykset ovat aina läsnä jokaisessa viestintätilanteessa. Jos tasojen välille syntyy ristiriita, on tuloksena ns. identiteettirako. Tämä tutkimus keskittyy näiden identiteettirakojen kulttuurisiin puoliin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ottaa selvää, miten kulttuuri-identiteetin eri puolet tulevat ilmi aineistossa, miten tutkimuksen kohteeksi valitut identiteettiraot vaikuttavat henkilöhahmojen viestintään ja ihmissuhteisiin sekä pohtia mahdollisuutta hyödyntää näitä romaaneja opetusmateriaalina kulttuurienvälisessä viestinnässä. Tämä kvalitatiivinen tutkimus hyödyntää tutkimusmetodinaan diskurssianalyysiä ja aineisto analysoidaan deduktiivisesti yllämainitun viestinnän identiteettiteorian avulla. Tämä tutkimus käsittelee aineistosta kolmea eri identiteettirakoa kulttuurisesta näkökulmasta: henkilökohtainen–henkilöidenvälinen, henkilökohtainen–esitetty sekä henkilöidenvälinen–esitetty. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että nämä kulttuuri-identiteettiraot vaikuttivat eri tavoin henkilöhahmojen ihmissuhteisiin, viestintään sekä siihen, miten identiteettirako saattoi toimia joko positiivisena tai negatiivisena identiteetin lähteenä. Aineistona olleet romaanit havainnollistivat hyvin elävän elämän (kulttuurienvälisiä) ilmiöitä, joten ne soveltuvat siltä osin kulttuurienvälisen viestinnän koulutukseen. Lisäksi tämä tutkimus testaa CTI-teoriaa ensimmäisen kerran fiktiokirjallisuusaineistossa. Tuloksena voidaan todeta, että teoria toimii myös tämänlaisessa aineistossa, joten tämä tutkielma antaa oman panoksensa teorian kehittämisprosessiin sen tähdätessä eteenpäin oppiainerajojen ylittäväksi teoriaksi, mikä on CTI:n tavoitteena.fi
dc.description.abstractThe present study investigates cultural identity gaps in two multicultural novels by Zadie Smith: White Teeth (2001) and On Beauty (2006). The concept of identity gaps is a way of explaining the interpenetration of four identity frames (personal, enacted, relational, and communal) in Communication Theory of Identity (CTI). These frames co-exist in all communication situations, and discrepancy between the frames is called an identity gap. This study concentrates on the cultural aspects of them. The aim of this study is to investigate how different aspects of cultural identity are illustrated in the data, how the chosen identity gaps affect the characters’ communication and relationships, and see if these novels could be used as teaching material in intercultural communication. This qualitative study uses discourse analysis as its research method, and the data is deductively analyzed with the help of CTI. This study investigates three different identity gaps from cultural point of view in the novels: personal–relational, personal–enacted, and relational–enacted. It was revealed that these cultural identity gaps affected in different ways the characters’ relationships, communication, and how an identity gap functioned as either a positive or a negative identity source. As these novels illustrated some real-life (intercultural) phenomena quite well, they could serve as a useful material for, e.g., intercultural trainings or introductory courses in intercultural communication. In addition, this study tests CTI in a new context, and it was noted that it does work also with fictive literature. This notion, and hence this study, adds its own contribution to the development of the theory into a more interdisciplinary tool for analysis, which CTI aims at to be.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (88 sivua)
dc.language.isoeng
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherSmith, Zadie
dc.subject.otherSmith, Zadie
dc.titleCultural identity gaps : a study of Zadie Smith's novels White teeth (2001) and On beauty (2006)
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201407032211
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainekulttuurienvälinen viestintäfi
dc.contributor.oppiaineMaster's Degree Programme in Intercultural Communicationen
dc.date.updated2014-07-03T13:13:39Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi3134
dc.subject.ysokulttuuri-identiteetti
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysokaunokirjallisuus
dc.subject.ysoviestinnän identiteettiteoria


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record