Show simple item record

dc.contributor.authorMeronen, Jaakko
dc.date.accessioned2014-06-09T09:33:41Z
dc.date.available2014-06-09T09:33:41Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436708
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43655
dc.description.abstractTutkielma käsittelee IAS 36 -standardin mukaisen liikearvon arvonalentumistestauksen rapor-tointiohjeistuksen noudattamista ja tätä kautta määriteltävää liikearvoraportoinnin laatua sekä laatuun vaikuttavia tekijöitä. Otoksena ovat suomalaiset pörssiyhtiöt, joiden taseen loppusummasta liikearvo muodosti vähintään 10 prosentin osuuden tilikaudella 2012. Laadun mittaamiseksi muodostettiin pisteytysmittaristo, jonka avulla laatu voitiin esittää asteikolla 0 – 100 %. Laatua mitattiin myös raportoinnin osa-alueittain. Osa-alueita olivat yleiset kysymykset, johdon ennustejakso, terminaalijakso, herkkyysanalyysi sekä raportoinnin tietolähteet. Tutkitut liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin laatuun vaikuttavat tekijät valittiin perustuen IFRS-standardeihin, aikaisempaan tutkimukseen sekä omaan harkintaan. Muuttujille muodostettiin hypoteesit, joita testattiin korrelaatioanalyysin avulla. Tulokset osoittavat liikearvoraportoinnin laadussa olevan edelleen kehitettävää. Erityisen paljon korjattavaa havaittiin raportoinnissa käytettyjen oletusten tietolähteiden sekä herkkyysanalyysin tietojen raportoinnissa. Myös rahavirtaa tuottavien yksiköiden määrittelyssä oli parannettavaa. Tulokset ovat yhteneviä Finanssivalvonnan (2011) IFRS-valvontaraportin havaintojen kanssa. Hypoteesien testaus osoittaa, että heikko kannattavuus vaikuttaa positiivisesti raportoinnin laatuun. Positiivisesti laatuun vaikutti myös, mikäli oman pääoman markkina-arvo alitti sen kirjanpitoarvon. Muille testatuille hypoteeseille ei saatu vahvistusta. Tulos osoittaa, ettei IFRS-raportoinnin laatua selittäviä muuttujia voida ongelmitta yleistää koskemaan liikearvoraportoinnin laatua.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherIFRS-standardit
dc.subject.otherIFRS 3
dc.subject.otherIAS 36
dc.subject.otherliikearvo
dc.subject.otherarvonalentumistestaus
dc.subject.otherraportoinnin laatu
dc.titleIAS 36 -standardin mukaisen liikearvon arvonalentumistestauksen raportoinnin laatu ja siihen vaikuttavat tekijät suomalaisissa pörssiyhtiöissä tilikaudella 2012
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201406091964
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.date.updated2014-06-09T09:33:42Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoIFRS-standardit
dc.subject.ysoliikearvo
dc.subject.ysoraportointi
dc.subject.ysolaatu
dc.subject.ysoarvo
dc.subject.ysopörssiyhtiöt


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record