Show simple item record

dc.contributor.authorKotoneva, Henna
dc.date.accessioned2014-05-29T10:35:06Z
dc.date.available2014-05-29T10:35:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1436084
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43588
dc.description.abstractPartioliike sai alkunsa Englannissa vuonna 1907, kun Robert Baden-Powell järjesti pojille leirin ja kokeili kasvatusajatuksiaan käytännössä. Jo vuonna 1910 partio levisi myös Suomeen. Partion ensivuosista lähtien isänmaallisuus oli yksi partion lähtökohdista, sillä Baden-Powellin mukaan partio oli yksi tapa toimia oman maansa hyväksi. Tässä työssä tarkastelenkin suomalaisen par-tioliikkeen isänmaallisuutta 1970-luvulla, kun Suomessa toimineet partiotyttö- ja partiopoikajär-jestöt yhdistyivät yhdeksi järjestöksi, ja pojat ja tytöt saivat yhteisen partio-ohjelman. Tutkimukseni aineistona ovat 1976–1981 vuosien välisenä aikana julkaistut oppaat Vartio toimii, Vartiojohtajan käsikirja ja Kiehiset. Lisäksi käytän Baden-Powellin teoksia Partiolaisen kirja ja Ohjeita partiojohtajille sekä Suomen Partiolaisten julkaisemia lehtiä nimeltä VJ-viiri ja Partiojohta-ja. Tutkimukseni olen toteuttanut sisällönanalyysin keinoin aineistolähtöisesti. Aineistostani esiin nousi kolme teemaa, joihin isänmaallinen kasvatus liittyi. Nämä kolme teemaa olivat palvelu, partioaate ja partio- ja yhteiskuntatietous. Teemojen kautta olen tutkinut oppaita ja miten näissä teemoissa isänmaallisuus ilmenee. Lopuksi olen käsitellyt partion kansallista ja kansainvälistä luonnetta. Palvelun tarkoitus oli oppia toimimaan toisten hyväksi ja valmiutta uhrautua muiden puolesta. Palvelussa isänmaallisuus oli esimerkiksi ensiaputaitojen opettelua, muiden auttamista ja palve-lemista kotona. Palvelussa tärkeintä oli oppia muiden palvelemisen säännöllisyyteen. Partioaat-teessa opeteltiin partion ideologiaa, joka ilmeni partiolupauksessa ja partioihanteissa. Nämä tuli osata ulkoa mutta ne tuli myös sisäistää ja ottaa koko elämän ohjenuoriksi. Partio- ja yhteiskun-tatietoudessa opeteltiin partiotapoja ja historiaa, Suomen lipun käsittelyä sekä tuntemusta siitä, millaisessa yhteiskunnassa partiolaiset elivät. Isänmaallisuus ilmeni varsinaisen partio-ohjelman lisäksi nuorisopoliittisessa ohjelmassa. Kyseiseen ohjelmaan kaivattiin isänmaallisuutta, sillä isänmaallisuus nähtiin yhtenä partion kulmakivistä. Partion isänmaallisuus muuttui 1970-luvun aikana. Aiempina vuosikymmeninä partio oli liitetty vahvasti oikeistolaiseen maailmaan ja tästä leimasta haluttiin eroon. Paatoksellinen isänmaalli-suus katosikin ja partiossa ryhdyttiin korostamaan aktiivista kansalaisuutta ja toimimista oman maan hyväksi. Kun oppi toimimaan oman maansa hyväksi, oppi toimimaan myös koko maailman hyväksi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (100 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpartio
dc.subject.otherpartiokasvatus
dc.subject.otherisänmaallisuus
dc.subject.otherSuomi
dc.subject.other1970-luku
dc.titlePuhtaan sinivalkoisen partion kohtalo : yhteisen partiojärjestön isänmaallisuus ja kasvatus isänmaallisuuteen Suomessa vuodesta 1974 vuoteen 1981
dc.title.alternativeYhteisen partiojärjestön isänmaallisuus ja kasvatus isänmaallisuuteen Suomessa vuodesta 1974 vuoteen 1981
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405291875
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSuomen historiafi
dc.contributor.oppiaineFinnish Historyen
dc.date.updated2014-05-29T10:35:06Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3031
dc.subject.yso1970-luku
dc.subject.ysopartio
dc.subject.ysoisänmaallisuus
dc.subject.ysokasvatus
dc.subject.ysoSuomi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record