Recent Submissions

  • Elektroniset tutkimusaineistot etnologiatieteissä : tulevaisuutta vai nykypäivää? 

    Hänninen, Riitta (Historian ja etnologian laitoksen tutkijat ry, Jyväskylän yliopisto, 2003)
    Artikkeli tarkastelee elektronista julkaisemista, elektronisten aineistojen käytettävyyttä ja muita Internetin tarjoamia mahdollisuuksia ja niihin sisältyviä ongelmia etnologisen tutkimuksen näkökulmasta. Artikkeli käsittelee ...