Show simple item record

dc.contributor.authorKuukasjärvi, Tiina
dc.date.accessioned2014-05-16T13:21:07Z
dc.date.available2014-05-16T13:21:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435559
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43434
dc.description.abstractKuukasjärvi, Tiina. TUETUSTI TYÖURALLA. Narratiivinen tutkimus tuetusti työllistyneiden henkilöiden työurista. Erityispedagogiikan pro gradu -työ. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2014. 116 sivua. Julkaisematon. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia tuetusti työllistyneiden henkilöiden työuria. Tutkimuskysymykset käsittelivät tuettujen työurien rakentumista ja ulkoisia piirteitä, työllistymistä ja työssä pysymistä edistäviä tukitoimia sekä työuria osana aikuisuutta. Tutkimuksen lähtökohtana oli inkluusio. Sen mukaisesti kansalaisilla on yhtäläinen oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan. Siten työuria tutkittiin osana yhteiskunnallista muutosta ja avoimien työmarkkinoiden toimintaa. Tutkimus toteutettiin narratiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla henkilöitä, jotka olivat työhönvalmentajan tuella työllistyneet avoimille työmarkkinoille. Haastattelut toteutettiin narratiivisesti, jolloin haastateltavat saivat kertoa vapaasti työuransa vaiheista. Analyysivaiheessa haastatteluista kerätty aineisto jäsennettiin juonellisiksi tarinoiksi narratiivisen analyysin sekä kerrontaskeeman avulla. Tavoitteena oli muodostaa tarinoita työurankulun vaiheista. Tarinoiden analysoinnissa hyödynnettiin holistis-rakenteellista tulkintatapaa. Työuratarinoita tulkittiin holistisina, itsenäisinä kokonaisuuksinaan. Lisäksi analyysia jatkettiin tarinoiden rakenteita tutkimalla, narratiivin perusviitekehystä hyödyntäen. Lopuksi työuratarinoiden rakentumista tarkasteltiin narratiivin progressiota tutkimalla sekä tarinoista muodostettujen juoniviivojen avulla. Analyysin tapaan työuratarinoiden löydöksiä tarkasteltiin itsenäisinä kokonaisuuksinaan. Tutkimuksessa jokainen työura rakentui kertojalleen merkityksellisen teeman ympärille. Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden työurien teemat käsittelivät sosiaalista osallisuutta, sisäisesti arvokasta työtä sekä valtaistumista. Lisäksi tutkimus osoitti, että tuetusti työllistyneiden työuriin sisältyy toiselle modernille tyypillisiä siirtymiä työpaikkojen ja työtehtävien sekä työllisyyden ja työttömyyden välillä. Työllistymistä ja työssä pysymistä tukivat erityisesti luonnollisiin tukitoimiin sisältyvät tekijät, kuten lähiomaiset sekä esimiehen ja työtovereiden sitoutuminen tuetusti työllistyneen henkilön tukemiseen. Työhönvalmentajan rooli tuenantajana korostui erityisesti työn etsinnässä sekä työllistymisen alku- ja muutosvaiheissa. Tutkimuksessa työurat tulkittiin osaksi aikuisuutta erityisesti kansalaisuuden ja työmarkkinakansalaisuuden sekä niihin liittyvien oikeuksien näkökulmasta. Osallisuus avoimien työmarkkinoiden palkkatyöhön korostui tärkeimpänä yhdenvertaisuuden muotona. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että luonnolliset tukitoimet sekä työllistyjän ja työympäristön asenteiden ja toimintatapojen yhteensopivuus vahvistavat tuetun työllistymisen onnistumista ja työssä pysymistä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (116 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othertuettu työllistyminen
dc.subject.othertyöura
dc.subject.othernarratiivinen tutkimus
dc.titleTuetusti työuralla : narratiivinen tutkimus tuetusti työllistyneiden henkilöiden työurista
dc.title.alternativeNarratiivinen tutkimus tuetusti työllistyneiden henkilöiden työurista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405161738
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.subject.methodNarratiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-05-16T13:21:08Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysotyöllistyminen
dc.subject.ysotyömarkkinat
dc.subject.ysotuettu työllistyminen
dc.subject.ysotyöura


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record