Show simple item record

dc.contributor.authorHeikkilä, Maarit
dc.date.accessioned2014-05-15T12:47:26Z
dc.date.available2014-05-15T12:47:26Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1435490
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43420
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa tutkin islamilaistaustaisten, Suomessa diasporassa elävien, tai maahan muiden (kuten perhe- tai henkilökohtaisten) syiden vuoksi muuttaneiden taiteilijoiden uskonnon ja kulttuurin suhdetta taiteilijaidentiteettiin. Islamilaistaustaisuudella tarkoitan henkilöitä, jotka asuvat Suomessa ja ovat tulleet Suomeen maista, joissa islam on valtauskontona. Tutkimustehtävänäni on selvittää, miten islam ja islamilainen tausta näyttäytyvät diasporassa elävien islamilaistaustaisten taiteilijoiden taiteilijuudessa suomalaisella taiteen ja kulttuurin kentällä. Tarkoituksena on tarjota näkökulmia siihen, millaisena islamilaistaustaisen taiteilijan elämä ja työ näyttäytyvät uudessa elinympäristössä, jossa kulttuurinen muutos verrattuna vanhaan on ollut verraten suuri. Lisäksi sivuan kysymystä siitä, mistä on kysymys, jos islamilainen taiteilija kieltäytyy esittävän kuvan tekemisestä. Tutkimukseni läpi kulkee William Safranin diasporan määritelmälle perustuva diasporinen perspektiivi, jota tarkastelen erityisesti Stuart Hallin esittämällä tavalla, identiteetin tuottamisen ja rakentumisen tilana. Tutkielmani teoreettinen tausta muodostuu niin kansainvälisestä kuin kotimaisesta uskonnon ja kulttuurin, islamin ja kuvataiteen sekä paikan ja diasporan näkökulmia käsittelevästä tutkimuksesta. Lisäksi taiteilijoiden ja erityisesti Suomeen muuttaneiden maahanmuuttajataiteilijoiden asemaa ja työskentelyolosuhteita kästtelevät tutkimukset nousevat työssäni esiin. Keräsin tutkimuksen empiirisen aineiston teemahaastattelemalla kymmentä Suomessa elävää islamilaistaustaista (kuva)taiteilijaa. Haastateltavien ikäjakauma oli haastatteluhetkellä 28-57 vuotta, ja he olivat asuneet Suomessa 3-23 vuotta. Taidealoina haastateltavilla oli muun muassa maalaus, piirtäminen, veistokset, mosaiikkityöt, kalligrafia, sarjakuva, installaatiot, videotaide ja animaatio ja elokuvat. Tutkimukseni analyysimenetelmänä käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja teemoittelua. Tutkimus avaa näkökulmia paitsi tutkijoille myös taiteiden parissa työskenteleville ammattilaisille, opiskelijoille sekä aiheesta muuten kiinnostuneille. Aineistoni perusteella diasporassa elävät islamilaistaustaiset taiteilijat ovat kahden erilaisen kulttuurin sosiaalisten ja taloudellisten paineiden välissä. Tutkimustuloksista nousee esiin uskonnon kulttuurinen ulottuvuus haastateltavien taiteessa ja osin myös henkilökohtaisessa elämässä. Värit, muodot, symbolit, teemat, tyylit, tekniikat, työskentelytavat ja työskentelyyn kuluva aika sekä jossain määrin myös sosiaaliset suhteet ovat myös seikkoja, joissa islam ja islamilaistaustaisuus ovat matkanneet haastateltavieni taiteilijuudessa mukana. Aineiston perusteella islam ilmenee osalla haastateltavista kotimaata esittävien asioiden ja ilmiöiden kuvaamisena – diasporataiteilijuutena, sekä kamppailuna taiteellisen luovuuden ja ilmaisunvapauden kesken. Myös suomalaiselle taiteen kentälle pääsy koettiin haastavaksi: myynti- ja markkinointitaidot, kouluttautuminen, apurahat, verkostoituminen, taiteilijajärjestöihin kuuluminen ja suomen kielen hallinta nousivat tarvittavina taitoina esiin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (126 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherIslam
dc.subject.othermuslimit
dc.subject.othertaide
dc.subject.othertaiteilijuus
dc.subject.othervisuaalinen kulttuuri
dc.subject.otherdiaspora
dc.subject.otheruskonto
dc.subject.otherkulttuuri
dc.subject.othersisällönanalyysi
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.titleItä maalaa länttä : islamilaistaustaiset taiteilijat Suomessa
dc.title.alternativeIslamilaistaustaiset taiteilijat Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201405151724
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosTaiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Art and Cultural Studiesen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTaidekasvatusfi
dc.contributor.oppiaineArt Educationen
dc.subject.methodHaastattelututkimus
dc.subject.methodSisällönanalyysi
dc.date.updated2014-05-15T12:47:26Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi311
dc.subject.ysoislam
dc.subject.ysomuslimit
dc.subject.ysotaide
dc.subject.ysotaiteilijuus
dc.subject.ysovisuaalinen kulttuuri
dc.subject.ysodiaspora
dc.subject.ysouskonto
dc.subject.ysokulttuuri
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record