Show simple item record

dc.contributor.authorVehviläinen, Eeva
dc.date.accessioned2014-04-25T17:01:31Z
dc.date.available2014-04-25T17:01:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1353350
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43288
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää perheneuvolan sosiaalityöntekijöiden käsityksiä työnkuvastaan. Tehtävänä on tarkastella millaisia sosiaalityön tehtävät ja roolit ovat perheneuvolatyössä ja millaiseksi sosiaalityön asema osana perheneuvolatyötä määrittyy. Tutkimuksen näkökulma nojaa psykososiaalisen sosiaalityön orientaatioon. Tutkimuksessa haetaan vastausta siihen, määrittyykö perheneuvolatyö psykososiaaliseksi sosiaalityöksi vai määrittävätkö sitä muunlaiset lähestymistavat. Tutkimusaineisto on kerätty ryhmäkeskustelun avulla neljästä eri perheneuvolasta. Tutkimusaineiston muodostaa 25 sosiaalityöntekijän kuvaukset perheneuvolatyöstä. Ryhmäkeskustelut on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosteni mukaan perheneuvolatyötä määrittävät vahvasti sen arvoperustaan liittyvät osa-alueet: terapeuttisuus, hoidollisuus, vuorovaikutteisuus ja dialogisuus. Näihin kytkeytyvät toimijuuden ja osallisuuden kysymykset, voimavarakeskeisyys ja välittäminen. Merkittävänä tutkimustuloksena tämän aineiston pohjalta nousee esiin sosiaalityöntekijöiden vahva vanhemmuusnäkökulma. Tutkimukseni osoittaa, että perheneuvolatyön työskentelyulottuvuudet on mahdollista jakaa hoidolliseen- ja tutkivaan työskentelyyn, perheasiansovitteluun ja verkostotyöhön. Perheneuvolan sosiaalityöntekijää ympäröivät erilaiset roolit, jotka on nimetty tässä tutkimuksessa psykoterapeutiksi, asiakkaan oikeuksien ja edun ajajaksi sekä viranomaiseksi. Näissä edellä mainituissa rooleissa korostuu asiakkaan tukemisen prosessi, joka saa erilaisia painotuksia ja lähestymistapoja asiakastapauksen eli casen mukaan. Tutkimus jäsentää kulloistakin roolia määrittävät osatekijät, jotka ovat sosiaalityöntekijän tieto-taitoperusta, yhteiskunnallinen tilanne, ammatti-identiteetti ja ympäristötekijät. Tutkimukseni tulokset osoittavat, että perheneuvolatyön orientaatiot ponnistavat psykososiaalisesta-, psykoterapeuttisesta-, psykoedukatiivisesta- ja biopsykososiaalisesta ulottuvuudesta. Perheneuvolatyö saa psykososiaalisen sosiaalityön piirteitä, mutta orientaationa se ei yksinään riitä kuvaamaan perheneuvolatyötä. Tutkimukseni tuloksista voidaan päätellä, että sosiaalityön asema perheneuvolassa on tässä hetkessä jossain määrin uhanalaisena. Lakkautettu erikoistumiskoulutus ja suunnitelmat sosiaalityön osuuden vähentämisestä osana perheneuvontaa, kritiikki perheneuvolatyön paikasta ja halu medikalisoida sen sisältöjä, kertovat siitä, että sen asema ei ole kovinkaan vakaassa tilassa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (107 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherpsykososiaalinen sosiaalityö
dc.titlePsykososiaalista sosiaalityötä paikantamassa : perheneuvolan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä työnkuvastaan
dc.title.alternativePerheneuvolan sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä työnkuvastaa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404251582
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.date.updated2014-04-25T17:01:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysokasvatusneuvonta
dc.subject.ysoperheneuvonta
dc.subject.ysoperheneuvolat
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record