Show simple item record

dc.contributor.authorRaatikainen, Touko
dc.date.accessioned2014-04-07T12:45:19Z
dc.date.available2014-04-07T12:45:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312321
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43187
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tekijöitä, joiden perusteella puhallinsoittajat ovat päätyneet soittamaan pääinstrumenttiaan. Aiempien tutkimusten perusteella useat eri tekijät ohjailevat instrumenttivalintaa, mutta tutkijoiden käsitykset eri soittimiin liitettyjen sukupuolistereotypioiden vaikutuksista ovat yhtenäisimpiä. Näin ollen ne saivat suurehkon painoarvon myös tässä tutkimuksessa. Lisäksi soitinvalinnan taustatekijöitä vertailtiin eri maantieteellisten alueiden näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan myös suomalaisen puhallinmusiikkiharrastuksen ja -ammatin yksityiskohtia erityisesti yksilön näkökulmasta. Tarkastelun alla olivat esimerkiksi syyt soittoharrastuksen aloittamisella sekä sen eri osa-alueiden merkitys vastaajien elämässä. Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisella kyselylomakkeella talven 2013 aikana ja se rajattiin koskemaan puhallinorkestereissa yleisesti käytettäviä soittimia. Vastaajiksi pyrittiin löytämään mahdollisimman eri ikäisiä ja tasoisia soittajia, jotka edustavat kattavasti molempia sukupuolia ja eri maantieteellisiä alueita. Kyselyyn vastasi yhteensä 258 henkilöä. Aineistoa analysoitiin pääosin määrällisin menetelmin. Tulosten mukaan mikään yksittäinen syy ei yleisellä tasolla määritä instrumenttivalintaa, vaan valinta on subjektiivinen kokemus, jota tavallisesti ohjaavat useat eri tekijät. Näitä ovat muun muassa ympärillä olevat ihmiset, henkilön omat mieltymykset ja mielenkiinnon kohteet sekä ympäröivät olosuhteet. Maantieteelliset alueet poikkeavat toisistaan lähinnä ikä- ja soitinjakaumiensa perusteella, mutta myös instrumenttivalintaa määrittävät eri alueilla hieman eri syyt. Samoin eri ikä- ja soitinryhmien sekä sukupuolten välillä on pieniä painotuseroja eri tekijöiden vaikuttavuudessa. Sukupuolistereotypiat eivät muista tutkimuksista poiketen näyttäisi juurikaan ohjailevan soitinvalintaa. Niiden olemassaolo on kuitenkin ilmeinen ja käsitykset miehisistä ja naisellisista soittimista hyvin yhteneviä. Silti vastaajat arvioivat pääinstrumenttinsa sukupuolisuutta enimmäkseen oman sukupuolensa mukaisesti. Vastaajat kokevat musiikin tärkeäksi harrastukseksi muiden harrastusten joukossa. Lähes kaikkia soittoharrastuksen osa-alueita pidetään mieluisina, mutta erityisen tärkeä puhallinsoittajille on soittamisen sosiaalinen ulottuvuus. Itselle sopiva soitin on tulosten perusteella erittäin merkityksellinen asia harrastuksen jatkuvuutta ajatellen. Näin ollen tutkimuksesta voi olla hyötyä erityisesti orkestereille ja musiikkioppilaitoksille. Niiden kautta voidaan pyrkiä vaikuttamaan myönteisellä tavalla uusien soittajien innostamiseen ja soitinjakauman kehittymiseen, mutta ne voivat olla apuna myös ennaltaehkäistäessä soittoharrastuksen ennenaikaista loppumista.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (95 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othersoitinvalinta
dc.subject.otherinstrumenttivalinta
dc.subject.otherpuhallinsoittimet
dc.subject.otherpuhallinorkesteri
dc.subject.otherpuhallinmusiikki
dc.subject.othersukupuolistereotypiat
dc.subject.othermusiikkikasvatus
dc.titleInstrumenttivalintojen syyt ja seuraukset puhallinsoittajilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404071481
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosMusiikin laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Musicen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineMusiikkikasvatusfi
dc.contributor.oppiaineMusic Educationen
dc.date.updated2014-04-07T12:45:19Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3052
dc.subject.ysosoittimet
dc.subject.ysopuhallinsoittimet
dc.subject.ysopuhallinorkesterit
dc.subject.ysosukupuoli
dc.subject.ysostereotypiat
dc.subject.ysomusiikkikasvatus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record