Show simple item record

dc.contributor.authorLaine, Maria
dc.date.accessioned2014-04-07T10:48:03Z
dc.date.available2014-04-07T10:48:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312324
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43183
dc.description.abstractLukiolaisten kokemuksia ohjauksen merkityksellisyydestä - ”musta tuntuu, että se on aina kumminki ollu siellä, kun sitä on tarvinnu.” Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen Pro gradu-tutkielma 2014. 132 sivua. Tämän tutkimuksen tavoitteena on saada selville, millaisia kokemuksia lukion kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla on heidän saamastaan opinto-ohjauksesta. Tutkimus on toteutettu seuraavan tutkimuskysymyksen pohjalta: Mitä merkityksiä opiskelija antaa kokemalleen opinto-ohjaukselle? Tutkimukseen haastateltiin yhteensä yhdeksää opiskelijaa kolmesta eri lukiosta Pirkanmaan ja Pohjanmaan alueelta. Jokaisesta lukiosta haastatteluun osallistui kolme opiskelijaa. Aineisto kerättiin vuoden 2013 alussa. Tutkimus toteutettiin aineistolähtöisesti hermeneuttis-fenomenologisella tutkimusotteella, sillä tarkoituksena oli tutkia nimenomaan opiskelijoiden kokemusta. Aineisto käsiteltiin Giorgin (1985) fenomenologista analyysia mukaillen. Tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia tarkasteltiin ensin yksi kerrallaan. Sitten siirryttiin yksityisestä yleisempään ja vietiin yhteen yksilölliset merkitysverkostot. Tässä nousivat esille tutkimuksen tulokset. Tutkimuksen mukaan ohjauksena pidetään erityisesti kahdenkeskisiä ohjauskeskusteluja. Tutkimuksen tulosten mukaan ohjaus on paikka puhua ja tulla kuulluksi. Opiskelijat kokevat ohjauksen paikaksi puhua valitsemistaan asioista sekä saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. He kokevat saavansa ohjauksesta kannustusta ja tukea. Ohjaus myös motivoi heitä sekä lukio-opinnoissa että tulevaisuuden suunnittelussa. Ohjaajan helppo tavoitettavuus on opiskelijoille tärkeää. Tulkintani mukaan ohjaus koetaan kouluympäristössä paikaksi pysähtyä ja tulla kohdatuksi. Ohjauksella on opiskelijoille erityinen merkitys elämän jaksossa, jossa opiskelija yleensä käy läpi itsenäistymistä ja jossa hänen itseohjautuvuutensa lisääntyy. Toisaalta heillä on suuria epävarmuuden tunteita valinnoistaan niin lukio-opintojen kuin tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksen mukaan ohjaajan keskittyminen opiskelijoihin on hyvin tärkeää. Opinto-ohjauksella on kouluyhteisössä erityinen rooli, joka antaa vihjeen siitä, että koko kouluyhteisö voisi toteuttaa ohjaavampaa otetta lukion arjessa. Ohjauskeskustelujen korostuminen ohjaustyössä kannustaa opinto-ohjaajia kehittämään ohjaustaitojaan.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (131 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheropinto-ohjaus
dc.subject.otherlukio
dc.subject.otherabiturientit
dc.subject.otherohjauskeskustelu
dc.subject.otherfenomenologia
dc.subject.otherhermeneutiikka
dc.titleLukiolaisten kokemuksia ohjauksen merkityksellisyydestä : "musta tuntuu, että se on aina kumminki ollu siellä, kun sitä on tarvinnu"
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201404071477
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.subject.methodFenomenologia
dc.date.updated2014-04-07T10:48:03Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysolukiolaiset
dc.subject.ysoopinto-ohjaajat
dc.subject.ysoopinto-ohjaus
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysoabiturientit
dc.subject.ysoohjaus
dc.subject.ysohermeneutiikka
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record