Show simple item record

dc.contributor.authorSeppälä, Matleena
dc.date.accessioned2014-03-16T12:49:48Z
dc.date.available2014-03-16T12:49:48Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1310842
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43078
dc.description.abstractTutkielman tavoitteena on selvittää, miten maahanmuuttajakattojärjestöissä koetaan niiden yhteiskunnalliset vaikutusmahdollisuudet. Tutkimustehtävää lähestytään poliittisen mahdollisuusrakenteen ja resurssien mobilisaation teoretisoinnin näkökulmasta. Poliittisen mahdollisuusrakenteen avulla on mahdollista analysoida institutionaalisia ja diskursiivisia ja resurssien mobilisaation avulla organisatorisia rakenteita, jotka mahdollistavat ja rajoittavat yhteiskunnallista vaikuttamista. Lisäksi kehystämisen prosessi on osa teoreettista viitekehystä, sillä rakenteita ei ole olemassa sellaisenaan, vaan ne ovat riippuvaisia toimijan tulkinnasta. Tutkielman metateoreettinen lähestymistapa on siten konstruktivistinen strukturalismi, joka kuuluu osaksi sosiaalisen konstruktionismin teoriaperinnettä. Näistä teoreettisista lähtökohdista on perusteltua selvittää maahanmuuttajakattojärjestöjen näkemyksiä yhteiskunnallisesta vaikuttamisestaan. Tutkielman aineisto on kerätty teemahaastattelemalla maahanmuuttajakattojärjestöjen avainhenkilöitä. Tutkimusaineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimustulokseni olen jäsennellyt järjestöjen toimintamahdollisuuksiin vaikuttavien rakenteiden - eli yhteiskunnallisten instituutioiden ja diskurssien sekä järjestöjen sisäisten tekijöiden - mukaan. Tutkimustuloksenani esitän, että sekä sisäinen että ulkoinen edustavuus ovat merkittäviä järjestöjen vaikuttamisen kannalta. Moninaisuudesta johtuen maahanmuuttajakattojärjestöjen sisäinen yhteneväisyys on välillä koetuksella, mutta viranomaiset näkevät järjestöt maahanmuuttajien edustajina. Haasteena kotouttamispolitiikassa tosin on, että se eristää maahanmuuttajia ja heidän järjestöjään omalle monikulttuurisuussektorilleen. Sen sijaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen kannalta ylietninen verkostoituminen olisi avainasemassa. Mediassa maahanmuuttajat nähdään usein objekteina, ja maahanmuuttajajärjestöjen pääseminen subjektin asemaan on haastavaa. Viime aikoina kärjistynyttä maahanmuuttokeskustelua pidetään maahanmuuttajakattojärjestöissä väliaikaisena vaiheena, joka luo niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (127 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermaahanmuuttajat
dc.subject.othermaahanmuuttajajärjestöt
dc.subject.otherkattojärjestöt
dc.subject.otheryhteiskunnallinen vaikuttaminen
dc.subject.otherpoliittinen mahdollisuusrakenne
dc.subject.otherresurssien mobilisaatio
dc.titleMaahanmuuttajakattojärjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina : järjestöjen kokemukset vaikutusmahdollisuuksistaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403161352
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineValtio-oppifi
dc.contributor.oppiainePolitical Scienceen
dc.date.updated2014-03-16T12:49:48Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi208
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysojärjestöt
dc.subject.ysojärjestötoiminta
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysovaikuttaminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record