Show simple item record

dc.contributor.authorIkonen, Piia
dc.date.accessioned2014-03-02T16:37:04Z
dc.date.available2014-03-02T16:37:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1309675
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43028
dc.description.abstractSamalla kun tieto- ja viestintäteknologia levittäytyy yhä useammille elämänalueille, väestö ikääntyy voimakkaasti. Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka tieto- ja viestintäteknologia sopii ikääntyvään yhteiskuntaan. Perinteisesti ikääntyvien tieto- ja viestintäteknologian käyttöä tutkitaan tietoyhteiskunnan näkökulmasta ja tutkimusta motivoi tavoite lisätä ikääntyvien tieto- ja viestintäteknologian käyttöä. Tässä tutkimuksessa tietoyhteiskunnan sijaan väestön ikääntyminen toimii viitekehyksenä tutkittaessa ikääntyvien ja tieto- ja viestintäteknologian välistä suhdetta. Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen, ja se pohjautuu aiempaan kirjallisuuteen ja empiiriseen aineistoon. Tutkimuksen empiirisen aineiston keräämiseen käytettiin teemahaastattelua. Tulosten tavoitteena on luoda monimuotoinen kuva siitä, kuinka ikääntyvät suhtautuvat tieto- ja viestintäteknologiaan, kuinka tieto- ja viestintäteknologia sopii heidän elämäänsä ja kuinka tietoyhteiskunta palvelee heitä. Tulokset antavat viitteitä siitä, että merkittävin syy ikääntyvien vähäiselle tieto- ja viestintäteknologian käytölle on kiinnostuksen puute. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ei myöskään välttämättä vaikuta kaikkien ikääntyvien elämään myönteisesti. Haastattelututkimuksen tulokset kuitenkin paljastavat, että ikääntyvät saattavat tietää uusista teknologioista ja tietoyhteiskunnasta paljon, vaikka he eivät itse käyttäisi tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi tutkielmassa väitetään, että ikääntyvien ihmisten ja nuorempien sukupolvien välisen digitaalisen kuilun ei voi odottaa häviävän itsestään vaan että ilmiöstä saattaa tulla tulevaisuudessa jopa nykyistä merkittävämpi ongelma.fi
dc.description.abstractAs information and communications technology extends itself into nearly all aspects of human life, the population is at the same time aging rapidly. The main objective of this thesis is to study how information and communications technology fits into the aging society. Traditionally the use of information and communications technology by older adults is studied from the perspective of the information society. Furthermore, the purpose of these studies is often to increase the extent with which older adults use information and communications technology. Instead of the viewpoint of the information society, this thesis explores the relationship between older adults and information and communications technology from the viewpoint of the aging society. This study is qualitative in design and bases itself on a literary review and an empirical inquiry. The empirical data was collected through semi-structured interviews. The results aim to create a multifaceted picture of how older adults view information and communications technology, how information and communications technology fits into their lives, and how the information society serves them. The results suggest that the biggest reason as to why older adults do not make much use of information and communications technology is lack of interest. Moreover, not all older adults necessarily experience positive effects from using information and communications technology. Still, the interview results reveal that it is possible for older adults to know a lot about new technologies and the information society, even if they themselves do not use information and communications technology. Additionally, this thesis argues that the digital divide between older and younger generations will not disappear by itself but the problem might become even more serious in the future.en
dc.format.extent1 verkkoaineisto (111 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherikääntyneet
dc.subject.othertieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.othertietoyhteiskunta
dc.subject.otherdigitaalinen kuilu
dc.titleTieto- ja viestintäteknologia ikääntyvässä yhteiskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201403021302
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosTietojenkäsittelytieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Computer Science and Information Systemsen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineTietojenkäsittelytiedefi
dc.date.updated2014-03-02T16:37:05Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoikääntyneet
dc.subject.ysotieto- ja viestintätekniikka
dc.subject.ysotietoyhteiskunta
dc.subject.ysodigitaalinen kuilu


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record