Show simple item record

dc.contributor.authorSjöberg, Markus
dc.date.accessioned2014-02-24T16:45:49Z
dc.date.available2014-02-24T16:45:49Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1309440
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/43010
dc.description.abstractTarkastelen pro gradu -tutkielmassani harvaanasutun maaseudun kunnan paikallisidenti- teettiä kuntarakenneuudistuksen ajassa. Tutkimuskohteena oleva Pohjois-Savossa sijaitse- va Rautalampi on hieman alle 3 500 asukkaan kunta, joka on ollut vuosisatoja aikaisemmin ollut 27 myöhemmin siitä irtaantuneen kunnan alueelle ulottuva emäpitäjä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää mistä rautalampilainen paikallisidentiteetti muodostuu ja mille ryhmälle rautalampilainen paikallisidentiteetti on merkityksellinen. Tutkimuksessa käsitel- lään myös paikallisidentiteetin merkitystä jälkiteollisessa Suomessa sekä kuntauudistuksen vaikutusta paikallisidentiteetille. Aineisto on kerätty vuosien 2012–2013 aikana. Tutkimuksen varsinaisena aineistona on kaksitoista vuonna 2012 tehtyä teemahaastattelua sekä kahtena peräkkäisenä kesänä kerät- ty kenttäpäiväkirja. Olen lisäksi käyttänyt muun muassa internet-aineistoja ja paikallishis- toriateoksia täydentävinä aineistoina. Kylätutkimuksen traditioon kuuluva etnografinen tutkimus perustuu teoreettisesti kollektiivisen identiteetin käsitykseen. Taustalla on Bene- dict Andersonin ajatus kuvitelluista yhteisöistä, jota on alunperin käytetty kansallisesta identiteetistä puhuttaessa. Syvennän näkökulmaa Heikki Lehtosen yhteisöllisyyden jaotte- lulla toiminnalliseen yhteisöön ja symboliseen yhteisyyteen. Rautalampilainen paikallisidentiteetti pohjaa samoihin asioihin kuin vuosisatoja aikaisem- minkin. Rautalampilaisuus hahmottuu ennen kaikkea paikkakunnan pitkän historian kautta. Myös kulttuuri ja luonto näyttäytyvät rautalampilaisen paikallisidentiteetin kannalta mer- kittävinä. Rautalampi käsitetään myös yhteisöksi. Se ei kuitenkaan ole varsinainen kyläyh- teisö, jollaiseksi pakkakunta on liian suuri. Rautalampia voisi kuitenkin kutsua symboli- seksi kyläyhteisöksi, sillä kyläyhteisöllisyys on osa rautalampilaista paikallisidentiteettiä. Identiteetti perustuu yhdistävien asioiden lisäksi niihin, jotka erottavat toisista. Rautalam- pilaiset tekevät erontekoa etenkin kaupunkiin. Rautalammin erottaa kaupungista etenkin maisema. Toinen tapa hahmottaa kaupungin ja Rautalammin suhdetta liittyy syrjäseudun ja keskusalueen erontekoon. Näkökulma tulee esille hallinnollisista kysymyksistä, etenkin kuntaliitoksista puhuttaessa.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (85 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.othermaaseutu
dc.subject.otheridentiteetti
dc.subject.otherkuntauudistus
dc.subject.otheretnografia
dc.subject.otherkylätutkimus
dc.titleSymbolinen kyläyhteisö : harvaan asutun maaseudun kunnan paikallisidentiteetti kuntarakenneuudistuksen Suomessa
dc.title.alternativeHarvaan asutun maaseudun kunnan paikallisidentiteetti kuntarakenneuudistuksen Suomessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201402241279
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.subject.methodEtnografia
dc.date.updated2014-02-24T16:45:49Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysomaaseutu
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoyhteisöllisyys
dc.subject.ysokuntauudistus
dc.subject.ysokylätutkimus
dc.subject.ysoRautalampi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record