Show simple item record

dc.contributor.authorKasurinen, Heli
dc.date.accessioned2014-01-16T09:41:35Z
dc.date.available2014-01-16T09:41:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1291168
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42806
dc.description.abstractLaadullisen pro gradu -tutkimukseni aiheeksi valitsin päiväkodin pedagogisen johtajuuden. Aiheen käsittely ja selkiyttäminen on tärkeää, koska se on tällä hetkellä moninaista ja kirjavaa. Tutkimusteema puolustaa paikkaansa juuri tässä ajassa, kun ollaan valmistelemassa uutta varhaiskasvatuslakia. Pedagogisen johtajuuden kautta rakennetaan laadukasta ja kestävää varhaiskasvatusta, siksi se on merkityksellinen ja monia tahoa koskettava tutkimusaihe. Tutkimustehtäväkseni asetin pedagogisen johtamisen tutkimisen kolmen tarkastelutavan kautta: ensinnä minkälaisia asioita pedagogiseen johtamiseen liitetään, toiseksi mitkä tekijät tukevat ja vaikeuttavat pedagogista johtamista sekä kolmanneksi, kenelle pedagoginen johtamisvastuu päiväkodissa kuuluu. Suoritin tutkimusaineiston koonnin haastattelemalla päiväkodin johtajia ja lastentarhanopettajia. Halusin painottaa aiheen yhteisöllistä tarkastelutapaa, siksi valitsin menetelmäksi parihaastattelut. Aineiston analyysin suoritin aineistopohjaisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulosteni perusteella pedagoginen johtaminen liitettiin monipuolisesti eri teemoihin päiväkodissa. Pedagoginen johtaminen nähtiin liittyvän varhaiskasvatussuunnitelmiin, pedagogiikkaan, perustehtävään, työyhteisöön, johtajuuteen sekä monipuoliseen vuorovaikutukseen. Pedagogista johtamista tukevat asiat olivat päiväkodin yhteisöllisyyden ilmapiiri ja ammatillisen kehittämisen mahdollisuudet. Pedagogista johtamista vaikeuttavat tekijät liittyivät arjen velvoittaviin rutiineihin päiväkodissa ja liian suuriksi kasvaviin johtamisalueisiin. Myös varhaiskasvatuksen hallinnonalamuutos ja nykyperheiden erilaisuus puhuttivat haastateltavia. Pedagoginen johtamisvastuu nähtiin tuloksissani kolmen teeman kautta. Pedagoginen johtaminen nähtiin kuuluvan joko kaikille työntekijöille, erityisesti lastentarhanopettajille tai pääasiassa päiväkodin johtajalle. Päiväkodin johtajan läsnäolo yksiköissä nähtiin kaiken kaikkiaan merkittävänä pedagogisessa johtamisessa. Tutkimukseni tuotti monipuolisesti uutta tietoa pedagogisesta johtamisesta varhaiskasvatuksen ammattihenkilöstön näkökulmista. Tutkimus toimii osaltaan kipinänä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Johtopäätöksinä totean, että pedagoginen johtaminen on vahva osa arjen päiväkotityötä ja sen toteuttamisessa on merkittävä rooli niin johtajalla kuin koko työyhteisöllä. Pedagogisen johtamisen perustana on yhteinen keskustelu työyhteisössä ja lasten vanhempien kanssa, missä määritellään toiminnan arvot ja tavoitteet, mutta myös pedagogisen johtamisen käsite ja koko johtamistyön idea. Pedagoginen johtaminen toteutuu parhaimmillaan silloin, kun johtaja on paikalla ja läsnä johtamissaan yksiköissä ja tiimien lastentarhanopettajat johtavat tahoillaan pedagogiikkaa. Perustana on kannustava ja myönteinen ilmapiiri, avoimuus ja ymmärrys ihmisyydestä. Herkkyys nähdä ja kuulla oma itse, työkaveri ja ennen kaikkea lapsi.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (145 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherPedagogiikka
dc.subject.otherjohtajuus
dc.subject.othertyöyhteisö
dc.subject.othertiimi
dc.subject.otherpäiväkoti
dc.subject.othervarhaiskasvatus
dc.titlePäiväkodin pedagoginen johtajuus : johtajan "tuntosarvina" työyhteisö, asiakasperheet ja lapset
dc.title.alternativeJohtajan "tuntosarvina" työyhteisö, asiakasperheet ja lapset
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201401161071
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Educationen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2014-01-16T09:41:36Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysopedagogiikka
dc.subject.ysopedagoginen johtaminen
dc.subject.ysojohtajuus
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysotyöyhteisöt
dc.subject.ysotiimit
dc.subject.ysopäiväkodit
dc.subject.ysovarhaiskasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record