Show simple item record

dc.contributor.authorVuori, Jaakko
dc.date.accessioned2013-12-16T08:42:42Z
dc.date.available2013-12-16T08:42:42Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1290246
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42659
dc.description.abstractKäsillä olevan tutkielman aihe on filosofinen hermeneutiikka. Tällä termillä viitataan pääosin saksalaisten Hans-Georg Gadamerin (1900–2002) sekä Martin Heideggerin (1889–1976) ajatteluun. Mainittujen filosofien keskeisin ongelma koskee kysymystä ”ymmärtämisestä”. Ymmärtämisen he käsittävät kuitenkin äärimmäisen laajassa mielessä: ilmiönä, jonka suhteen kysymys ihmisen suhteesta maailmaan, itseensä sekä toisiin ihmisiin voidaan ratkaista. Filosofista hermeneutiikkaa voidaankin luonnehtia teoriaksi ”elämästä ymmärtämisenä”. Tutkielmassa lähdetään liikkeelle oletuksesta, jonka mukaan eräs modernin filosofian keskeisimmistä piirteistä on ajatus maailmaa koskevan tietomme ja kokemuksemme lähtökohtaisen tulkinnallisesta luonteesta. Myös filosofinen hermeneutiikka on eräs esimerkki tällaisesta ajattelusta. Esimerkiksi italialainen filosofi Gianni Vattimo on esittänyt hermeneutiikan filosofisesta sisällöstä ja roolista eräänlaisen ”uusnietzscheläisen” käsityksen, joka pyrkii radikalisoimaan todellisuuden tulkinnallisuuden ajatuksen. Vattimon ajattelun, sekä eräiden muiden nietzscheläisiä argumentteja soveltavien ajattelijoiden, ongelma näyttää olevan se, etteivät he kiinnitä lainkaan huomiota ymmärtämiseen sisältyvään itsesuhteeseen. Ymmärtämistä näet määrittää olemuksellisesti tietynlainen itsesuhde – ymmärtäminen on siis refleksiivistä toimintaa. Juuri tässä mielessä rinnastuu ”ymmärtäminen” myös ”elämään”, sikäli kun myös elämään liikkeenä tai toimeliaisuutena voidaan ajatella sisältyvän tietynlaisen itsesuhteen. Käsillä oleva tutkielma kehkeytyy tämän problematiikan ympärille. Tutkielma koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä käsittelemme kysymystä hermeneutiikan filosofisesta sisällöstä suhteessa Gianni Vattimon sille antamaan tulkintaan. Tätä tulkintaa problematisoimalla muodostamme kysymyksen, jonka pohjalta käsittelemme Heideggerin ja Gadamerin ajattelua. Näitä käsityksiä vertaillaan toisiinsa suhteessa Aristoteleen etiikkaan. Pyrimme osoittamaan, että Heideggerin ja Gadamerin ajattelun pohjalta mahdollistuu kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä filosofisesta hermeneutiikasta teoriana ”elämänä ymmärtämisenä”.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (149 sivua)
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherAristoteles
dc.subject.otherHeidegger, Martin
dc.subject.otherGadamer, Hans-Georg
dc.titleElämä ymmärtämisenä : kysymys "filosofisesta" filosofisessa hermeneutiikassa
dc.title.alternativeKysymys "filosofisesta" filosofisessa hermeneutiikassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201312162800
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.date.updated2013-12-16T08:42:43Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysoelämä
dc.subject.ysofilosofinen antropologia
dc.subject.ysoymmärtäminen
dc.subject.ysohermeneutiikka


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record