Show simple item record

dc.contributor.authorInget, Anna
dc.contributor.authorRautio, Kati
dc.date.accessioned2013-10-28T20:18:35Z
dc.date.available2013-10-28T20:18:35Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1312239
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42373
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata, millaisia käsityksiä ja kokemuksia kasvuyrityk-sen ylimmän operatiivisen johdon edustajilla on yrityksensä visiosta ja sen viestimises-tä organisaatiossaan. Lisäksi tavoitteena oli ymmärtää narratiivisen vaikuttamisen nä-kökulmasta, millainen vuorovaikutuksen ilmiö kasvuyrityksen visio on, ja miten ylimmän operatiivisen johdon edustajat pyrkivät sitouttamaan organisaationsa jäseniä sen saa-vuttamiseen johtamisviestinnässään. Tutkielma toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena ja sitä varten haastateltiin seit-semän ylimmän operatiivisen johdon edustajaa yhdestä suomalaisesta kasvuyritykses-tä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja ja ne toteutettiin yksilöhaastatteluina. Aineisto analysoitiin teemoitellen. Tutkielman tulokset osoittivat, että visio ja sen viestiminen ovat keskeinen osa kasvuyri-tyksen johtamista. Nykyisellään visio käsitteenä viittaa kuitenkin perinteiseen käsityk-seen visiosta organisaation julkisena visiolauseena, mutta narratiivisen vaikuttamisen näkökulmasta kasvuyrityksen visio on erilaisten osien muodostama kokonaisuus, jonka ytimessä ovat kasvuyritystoiminnalle asetetut kasvutavoitteet. Vision sisältö ja muoto vaihtelevat riippuen siitä, viestitäänkö sitä yrityksen ulkoisille vai sisäisille sidosryhmille. Jotta visio on merkityksellinen organisaation kaikille jäsenille, sitä tulee tietoisesti vies-tiä organisaation erilaisissa vuorovaikutustilanteissa päivittäin. Tutkielman tulokset tarjoavat ajankohtaista tietoa kasvuyrityksen visiosta ja sen viesti-misestä organisaatiossa. Tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti kasvuyritys-toiminnan ja sen johtamisviestinnän kehittämisessä.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto (112 sivua)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otherjohtamisviestintä
dc.subject.otherkasvuyritys
dc.subject.othernarratiivinen vaikuttaminen
dc.subject.otherpuheviestintä
dc.subject.othervisio
dc.titleVisio ja sen viestiminen kasvuyrityksessä : ylimmän operatiivisen johdon käsityksiä ja kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310282499
dc.type.dcmitypeTexten
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanitiesen
dc.contributor.laitosViestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Communicationen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.date.updated2013-10-28T20:18:35Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysojohtaminen
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysokasvuyritykset
dc.subject.ysopuheviestintä
dc.subject.ysovisiot
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record