Show simple item record

dc.contributor.authorÖvermark, Anu
dc.date.accessioned2013-10-01T10:31:30Z
dc.date.available2013-10-01T10:31:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.otheroai:jykdok.linneanet.fi:1284039
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/42257
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella kotimaisen adoption muutosta ja kehitystä historiallisessa kontekstissaan ja kuvata mitä kohti kotimaisissa adoptioissa ol-laan menossa. Näkökulmana historiallisessa tarkastelussa on adoptoidun ja biologisen van-hemman välinen yhteydenpito. Adoptoidun ja biologisen vanhemman välinen yhteydenpito on 1.7.2012 voimaan astuneen uuden adoptiolain mahdollistaman avoimen adoption sisältö. Tutkimus on kvalitatiivinen. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta osasta: kotimaisen adoption historiaa koskevista teoksista sekä empiirisestä aineistosta, johon sisältyy neljän aikuisen adoptoidun kirjoitukset ja viiden aikuisen adoptoidun haastattelut. Empiirinen aineisto on kerätty tutkimushetkellä yli 18 vuotta täyttäneiltä lapsena vierasadoptioon luovutetuilta henkilöiltä ympäri Suomen. Haastattelut on toteutettu avoimen haastattelun keinoin. Em-piirinen aineisto on analysoitu sisällönanalyysin avulla. Tutkimustulosteni mukaan kotimaisen adoption ideologinen muutos ja kehitys historiallisessa kontekstissaan on ollut merkittävä. Aiemmin salattuna ja hävettynä pidetty adoptio on muuttunut entistä avoimemmaksi ja aiemmin peitellyksi jäänyt kiinnostus biologisiin vanhempiin on tullut kannatettavaksi ja yhteiskunnallisesti hyväksytyksi. Tutkimustulosteni mukaan yhteydenpito biologisiin vanhempiin on merkittävä asia adoptoidun elämässä. Merkitykselliseksi on nostettu myös yhteys biologisiin sisaruksiin. Tutkimukseen osallistuneiden aikuisten adoptoitujen kokemukset yhteydenpidosta biologisiin vanhempiin olivat pääasiassa positiivisia, mutta useimmilla yhteydenpitoon liittyi myös monenlaisia ongelmia. Yhteydenpito osoittautui ajassa muuttuvaksi kokemukseksi. Tutkimukseen osallistu-neet 1940–1980-luvuilla syntyneet adoptoidut olivat monissa tapauksissa joutuneet salai-lemaan adoptiovanhemmiltaan yhteydenpitoaan biologiseen vanhempaan. Omien adoptiokokemustensa pohjalta avoin adoptio koettiin tutkimukseen osallistuneiden aikuisten adoptoitujen keskuudessa ristiriitaisena tai ei-kannatettavana asiana.fi
dc.format.extent1 verkkoaineisto.
dc.language.isofin
dc.rightsThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.rightsJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.subject.otheradoptio
dc.subject.otheravoin adoptio
dc.subject.otherkotimaisen adoption historia
dc.subject.otheradoptoidun ja biologisen vanhemman yhteydenpito
dc.titleSalatusta avoimeksi : kotimainen adoptio historiallisessa kontekstissaan
dc.title.alternativeKotimainen adoptio historiallisessa kontekstissaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-201310012383
dc.type.ontasotPro gradufi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.contributor.tiedekuntaYhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.subject.methodKvalitatiivinen tutkimus
dc.date.updated2013-10-01T10:31:31Z
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoadoptio
dc.subject.ysoadoptiolaki
dc.subject.ysobiologiset vanhemmat
dc.subject.ysokiintymyssuhdeteoria
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysoSuomi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record